LO

Sverige behöver en ny skattereform, skriver två LO-ekonomer på DN Debatt i dag. “Dagens skattesystem bidrar inte till att utjämna klyftorna”, säger Torbjörn Hållö till Dagens Arena.

Inte sedan 1989 har skattesystemet reformerats i grunden i Sverige. Det rådande systemet har inte lösningarna på dagens samhällsproblem med en arbetslöshet på åtta procent, växande inkomstklyftor och ett klimathot. Det skriver LO-ekonomerna Torbjörn Hållö och Ola Pettersson på DN Debatt på fredagen.

– Många av lösningarna på de utmaningar vi står inför finns i skattesystemet, säger Torbjörn Hållö.

LO föreslår bland annat att arvsskatten bör återinföras samt att jobbskatteavdraget och statliga subventioner ska skrotas. I stället för ett jobbskatteavdrag ska ett grundavdrag införas. Förslagen har redan kritiserats av finansminister Anders Borg (M), som säger till Svenska Dagbladet Näringsliv att han inte finner något värt att ta fasta vid.

–  Jag tror att LO:s skatteförslag är väldigt skadliga för svensk ekonomi. De skulle leda till väsentligt lägre sysselsättning och ha förödande inverkan på entreprenörskap och företagande i Sverige, säger Borg.

Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson, Magdalena Andersson, säger till TT att hon tycker det är bra med ännu en röst i debatten, men är skeptisk till flera av förslagen i LO:s artikel.

– Delar av det känns inte så intressant, säger hon, och tillägger att S inte har några förslag om att ta bort jobbskatteavdragen eller att återinföra fastighetsskatten.

Torbjörn Hållö anser att det finns ett värde i att hålla igång diskussionen om en ny skattereform. Både 2012 och 2013 har han skrivit debattartiklar på Dagens Arena där han har poängterat detta.

– Det är bra att hålla i frågan och lyfta fram olika dimensioner av skattesystemet som behöver diskuteras, säger han i dag.

Vad är nytt i det ni presenterar i dag jämfört med era tidigare förslag?

– Det nya är att vi närmar oss ett val och då tycker vi det är centralt att påpeka att en bred skattereform är en viktig del av det politiska reformarbetet. De helt nya förslagen är mer av detaljkaraktär, som att vi pratar om hushållens skuldsättning. Men huvudbudskapet är att det behövs en ny skattereform.

Varför behövs det en ny skattereform?

– Sverige står inför en massa utmaningar. Många av lösningarna finns i skattesystemet, även om inte skatter löser klimathotet eller gör att klyftorna i samhället försvinner. Men det nuvarande skattesystemet fungerar ganska illa på de här områdena.

I tidigare skattereformsförslag har ni haft med slopandet av rut- och rotavdrag. Varför har ni inte med det i årets förslag?

– Den generella ingången är att man borde avskaffa olika typer av avdrag och subventioner. Om man ska göra en överenskommelse över blockgränserna kanske det inte går att höja skatterna, i stället kan man ta bort avdragen och använda de frigjorda resurserna till en generell skattesänkning. Att vissa branscher, som i dag, ska få skattelättnader är inte särskilt rationellt. I stället borde alla få ta del av dem, säger Torbjörn Hållö.

Ni skriver i artikeln att skatterna “kan behöva höjas för att rädda välfärden”. Men framför allt ska den finansieras av effektivare sysselsättningspolitik. Har även LO blivit rädda för att prata om höjda skatter?

– Nej, du ska nog tolka det som att sysselsättningen är den centrala frågan för att säkra välfärden. Om du tar det i beaktande är det sannolikt att man även behöver höja skatterna.

De flesta EU-länder tar ut en arvsskatt, men inte Sverige. Nu vill ni återinföra den. Hur ser du på möjligheterna att göra det?

– Sannolikt är det svårt. Det är lätt att ta bort skatter men svårt att återinföra dem. Däremot är det oerhört märkligt att Sverige väljer att ta bort just den skatten när den är synnerligen vanligt förekommande i de flesta jämförbara länder.

Och det var Socialdemokraterna som valde att ta bort den.

– Absolut. Det sänder en väldigt konstig signal. Om du jobbar hårt och tjänar mycket pengar ska du betala 57 procent i skatt, vilket skattesatsen blir med marginalskatt när du har en hög inkomst. Om du däremot ärver pengar är det noll procents skatt.

Till SvD Näringsliv säger Anders Borg att ett återinförande av arvsskatten inte är att tänka på. Arvskiften skulle försvåras och finansministern menar vidare att arvskatten ”historiskt har drivit ut ett antal tunga entreprenörer som skapat tusentals jobb från Sverige”.

Torbjörn Hållö är i stället kritisk till att ”gamla pengar” i dag är värda mer än ”nya”.

– Jag tycker att arvsskatten är en attraktiv skatt som har en väldigt bra fördelningspolitisk profil. Framför allt sänder den en viktig signal: varför ska ärvda pengar nollbeskattas, frågar Torbjörn Hållö retoriskt.

Kan ert utspel vara känsligt för Socialdemokraterna, som ni stöttar i valrörelsen, eftersom de har sagt nej till att slopa jobbskatteavdragen?

– Det är klart att Moderaterna kan tänkas komma att slå Socialdemokraterna i huvudet med det här. Men vårt huvudbudskap är att Sverige behöver en ny skattereform, och det inser rimligtvis alla aktiva politiker. Men det kommer att bli en kompromiss eftersom en skattereform bör baseras på ett brett stöd i riksdagen.

Vilka partier tänker ni i LO ska ingå i den överenskommelsen?

– Vi har inte tänkt mer än att både Socialdemokraterna och partier som betecknas som borgerliga bör ingå. Det händer väldigt mycket på den borgerliga planhalvan just nu. Det är inte alls säkert om ens Kristdemokraterna eller Centerpartiet finns kvar i riksdagen efter valet. I så fall blir det en uppgörelse där antingen Moderaterna eller Folkpartiet kommer att ingå.