Therese Svanström, TCO. Foto: Eva Edsjö.

A-kassan Urholkningen av a-kassan har lett till att endast 15 procent av de heltidsarbetande får ut 80 procent av sin lön. Den allt lägre ersättningen kan ha stora ekonomiska konsekvenser på hushållen, visar en ny rapport från TCO.

A-kassan har urholkats varje år de senaste 40 åren, visar en ny rapport från TCO. Tanken med arbetslöshetsförsäkringen är att den som blivit arbetslös och söker nytt jobb ska kunna få ut 80 procent av sin tidigare lön. Men enligt rapporten är det endast 15 procent av de heltidsarbetande som i dag får ut det. Bland tjänstemän är det knappt åtta procent.

– A-kassan har för många blivit en b-kassa. När allt färre får en rimlig ersättning är a-kassan inte längre den omställningsförsäkring den är tänkt att vara. Den som förlorar jobbet måste få tid på sig att hitta ett nytt jobb, utan att behöva göra omvälvande förändringar i sin eller familjens ekonomi, säger Therese Svanström, ordförande i TCO, i ett pressmeddelande.

Rapporten visar att ersättningen har minskat jämfört med lönenivån och att det har fortsatt även under pandemin, då regeringen beslutade att taket i a-kassan skulle höjas till och med december 2022. År 2020 skulle, vid ordinarie regelverk, omkring var femte av samtliga heltidsarbetande fått ut 80 procent av den tidigare lönen. Jämfört med nästan hälften vid det tillfälliga taket. Men, som tabellen nedan visar, är andelen vid båda regelverk betydligt mindre i år.

Källa: Fastimodellen. Beräkningar TCO.

 

Ordinarie regelverk innebär att taket i a-kassan redan är nått vid en månadslön på 25 000 kronor. Och att man som mest kan få ut 14 000 kronor i månaden. En sådan låg ersättning kan få stora konsekvenser för 79 procent av de heltidsarbetande, visar en undersökning Novus gjort på uppdrag av TCO.

Varannan skulle behöva dra ned på matkostnader, och mer än var tionde skulle behöva byta bostad. Av de hushåll med barn hemma skulle nästan tre av tio behöva dra ned på barnens utgifter, exempelvis fritidsaktiviteter.

– I en tid med stora behov av omställning på arbetsmarknaden är det väldigt illa att en period av arbetslöshet kan leda till sådana konsekvenser för enskilda och deras familjer. Den som söker efter ett nytt jobb måste kunna ägna all kraft åt att hitta rätt arbete. Det är bra för den enskilde och för samhället, säger Therese Svanström.

Socialdemokraterna har uppgett att de vill permanenta den tillfälliga höjningen av taket. Men enligt TCO räcker inte det. Om den inte räknas upp i takt med att löner och priser stiger riskerar a-kassan att fortsätta urholkas, menar de.