Therese Svanstrom, ordförande TCO. Foto: Eva Edsjö

A-kassan Regeringen föreslår nya regler för a-kassan och vill göra den inkomstbaserad. Detta enligt ett nytt förslag som Arbetsmarknadsdepartementet gick ut med under måndagen. Den fackliga centralorganisationen TCO är positiv till förslaget. 

2018 tillsatte regeringen en utredning om en ny a-kassa grundad på inkomster. Nu vill regeringen gå vidare med det förslag som kom ur utredningen och reformera arbetslöshetsförsäkringen. Therese Svanström, ordförande för centralorganisationen TCO, är positivt inställd till förslaget. 

– Det är ett steg i rätt riktning till en modern a-kassa. A-kassan är idag en omodern försäkring som inte har hängt med i förändringarna som skett på arbetsmarknaden, säger Therese Svanström.

Den stora skillnaden skulle bli att a-kassan skulle baseras på inkomst snarare än arbetad tid. Än så länge har regeringen inte gått ut med några detaljer kring hur de nya reglerna skulle se ut.

En mer tillgänglig a-kassa

I det förslag som kom ur utredningen 2020 menade man att den som under 12 månaders tid tjänat minst 120 000 kronor skulle ha rätt till ersättning. Dagens regel att man ska ha varit medlem i a-kassan i 12 månader för att ha rätt till ersättning föreslogs också att ändras. Utredaren menade då att alla bör få ersättning baserat på tidigare inkomst, men att ersättningsnivån skulle bli högre ju längre man varit medlem. 

– Vi vet inte hur utformningen kommer att se ut än, men så som förslaget från den tidigare utredningen såg ut skulle det kunna innebära att medlemmar som till exempel säljer sin egen arbetskraft, till exempel skådespelare och journalister, enklare kan få ta del av försäkringen. Om det är fallet är vi positiva till ändringen, just nu har den gruppen svårt att komma in i systemet, säger Therese Svanström.

Regeringen vill att Sveriges a-kassor ska få 50 miljoner kronor för att möjliggöra de förberedelser som behövs inför reformen. Förslaget väntas lämnas till riksdagen under 2024.