Bild: News Øresund - Peter Mulvany
Bild: News Øresund - Peter Mulvany

Svenskt näringslivs vice vd Peter Jeppsson vill avskaffa möjligheten till sympatiåtgärder. »Vi ska inte gå in och peta« säger Irene Wennemo, statssekreterare hos Ylva Johansson (S).

Under årets avtalsrörelse har det lagt omkring 70 konfliktvarsel, enligt Svenskt näringsliv. Det vill säga ungefär lika många som år 2012 och 2013.

Men de strejkvarsel som lades strax före att märket skulle sättas i årets avtalsrörelse stressade parterna vilket gjorde att märket hamnade för högt. Det anser Svenskt näringslivs vice vd Peter Jeppsson som därför vill begränsa möjligheterna till konfliktvarsel.

– Det förkommer ett missbruk av konfliktreglerna. Därför finns ett behov av att förändra dem. Jag tycker det behövs förbud om sympatiåtgärder, säger han.

Även Åke Svensson, vd för Teknikföretagen, vill se regeländringar.

– Vi har tecknat avtal, köpt arbetsfreden och betalat dyrt för den. Trots det utsätts våra företag när man löser ut sympatiåtgärder. Jag tycker det är oproportionerligt och jag tycker vi ska ändra på reglerna.

Anders Ferbe, ordförande i IF Metall anser dock att det vore »mycket olyckligt« att ändra reglerna.

– Jag förstår att man kan bli tvärförbaskad. De konfliktregler vi har vi haft lång tid. De bygger på att parterna har ett ömsesidigt krav att vårda konfliktreglerna. Men jag tror inte man ska pilla i dem. Jag tror i stället att man ska jobba mer med partsrelationerna, säger han.

Och regeringen är inte beredd att gå in och ändra på konfliktreglerna.

– Det är inte vi som ska gå in och peta i de här detaljerna. Modellen fungerar fortfarande och jag tror parterna kan lösa detta själva. Jag litar mer på partssystemet än politikerna i den här frågan, säger Irene Wennemo, statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Hon säger vidare att om man ska ändra i regelverket är det ytterst viktigt att parterna är ense.

– Om politiker börjar rucka i systemet i konflikt med endera parten, då har vi helt lämnat den väl fungerande modell där parterna själva tar ett stort ansvar.