Efter Dagens Nyheters avslöjande att svenska elitsoldater dödat “några dussin afghaner” kräver Svenska Afghanistankommittén generalsekreterare att den svenska militärinsatsen granskas.

Politiker i riksdagen har i veckan reagerat på uppgiften om att svenska soldater dödat afghaner. Något som Dagens Nyheter kunde avslöja i ett reportage i lördags. Enligt Urban Mohlin, chef för Sveriges hemligaste militära förband, Särskilda operationsgruppen (SOG), har förbandet deltagit i strider som han för DN beskriver som “bland de hårdaste Försvarsmakten varit delaktig i”. Där har svenska elitsoldater, enligt Mohlin, dödat “några dussin afghaner” under 2010-2012.

Generalsekreteraren för biståndsorganisationen Svenska Afghanistankommittén, Anna Karin Johansson, är inte förvånad över den nya uppgiften.

– I Afghanistan har det varit mycket diskussioner och kritik mot den här typen av specialförband och deras verksamheter i Afghanistan. Det har kopplats till försvinnanden, civila offer och övergrepp. Huruvida det har skett i det här fallet är inget vi kan uttala oss om. Men den här typen av specialförband skapar en känsla av att även den svenska militären kan ha varit inblandad i den typen av verksamheter, säger Anna Karin Johansson till Dagens Arena.

Hon är starkt kritisk till hur det svenska militära uppdraget har sett ut i Afghanistan, inte minst för att det har gått ut över det svenska biståndsarbetet.

–  Det har skett en förändring i den svenska militärens uppdrag, där det har gått från en väldigt tydlig åtskillnad mellan FN:s och USA:s insatser till att bli en större samordning. Det skapar en bild av att även den svenska militären har varit med den övriga militära insatsen. Det i sin tur leder till att vi som aktör inom det civila biståndet kan bli ihopkopplade med den typen av verksamheter, och det är inte bra för oss, säger Anna Karin Johansson.

Vad har det fått för konsekvenser för Svenska Afghanistankommittén?

–  Uppluckringen av linjen mellan militären och bistånd har generellt skapat en större risksituation i Afghanistan för de som jobbar med bistånd.

Anna Karin Johansson poängterar att Svenska Afghankommittén har markerat att de står neutrala, eftersom det är en förutsättning för att de ska kunna verka i Afghanistan.

– Sverige har liksom amerikanerna kopplat ihop bistånd med militära insatser. Det kallas att ”win hearts and minds”, man erbjuder bistånd i de områden där man agerar militärt för att skapa relationer och lojaliteter. Det har skapat en osäkerhet bland afghaner om vilka aktörer som är neutrala, säger hon.

Kan hotbilden mot Svenska Afghanistankommittén ha ökat med de nya uppgifterna om att svensk militär ska ha varit inblandade i dödandet av “några dussin afghaner”?

– Inte direkt, det är en mer långsam process. Sammanblandningarna har medfört en mer riskfylld situation för oss och för andra organisationer. Men att svensk militär har varit inblandad i strider där afghaner har dödats är ju ingen ny uppgift. Och eftersom vi har kommunicerat ut rågången mellan oss och militären väldigt tydligt tror jag inte att den här uppgiften förändrar hotbilden mot oss just nu.

Anna Karin Johansson välkomnar det beslut som togs i försvarsutskottet i tisdags om att ÖB Sverker Göransson ska kallas till riksdagen den sjätte mars för en utfrågning om Afghanistaninsatsen och SOG:s roll i den.

– Jag tycker inte att det har gjorts någon tillräcklig genomlysning. Sveriges militära insats iAfghanistan avslutas nu under 2014. Det vore värdefullt att sammanfatta och dra slutsatser om vad den har lett till, vilka misstag som har begåtts och hur den har påverkat andra aktörer som biståndsorganisationer, säger Anna Karin Johansson.