Skärmdump Swedwatch.org
Skärmdump Swedwatch.org

Barn till textilarbetare på svenska företag i Bangladesh lever i misär. Företagen tar inte sitt ansvar, menar organisationen Swedwatch i en ny rapport.

När textilarbetare i Bangladesh går till jobbet för att sy kläder åt svenska företag lämnas barnen vind för våg. I bästa fall har de en plats på en undermålig förskola. Organisationen Swedwatch har kartlagt arbetarbarnens livsförhållanden.

Enligt rapporten 44 barn, som organisationen Swedwatch gjort, leder de låga textilarbetarlönerna och dåliga anställningsvillkoren i Bangladesh till att arbetarbarnens hälsa och levnadsstandard försämras. Rapporten slår också fast att barnen riskerar att försummas.
– Det är orent vatten, öppna avlopp överallt. Flera av barnen vi träffat har närmast kroniska sjukdomstillstånd och pengarna räcker inte till ordentlig mat, säger Henrik Fröjmark, rapportchef på Swedwatch, till Svt.

Swedwatch har intervjuat 18 svenska företag som har sin produktion i Bangladesh om vilket ansvar de tar för barnen till sina arbetare. Alla företag svarar att de åtminstone har ett delat ansvar för den dåliga situation som många av arbetarnas barn lever i. Men Swedwatch menar att inget av de 18 företag som ingår i studien tar tillräckligt ansvar för arbetarbarnen.

En annan anledning till att många barn vars föräldrar arbetar som textilarbetare åt svenska företag far illa är bristande myndigheter och ett svagt socialt skyddsnät.