“Sverige är ett av de länder som försämrats mest under en tioårsperiod.”

På tisdagen presenterade TIMSS och PIRLS sin rapport om skolresultaten internationellt. Rapporterna visar trender över tid och syftet är att att enskilda länder ska kunna få en bild av hur det egna utbildningssystemet utvecklas.

I den nya rapporten framgår att Singapore, Sydkorea, Hong Kong, Taiwan och Japan är bäst. Bakom dem hittar vi flera europeiska länder som Nordirland, Belgien, Finland, och England ligger i topp vad gäller matematikresultat i fjärde klass.

I NO-ämnen är det Sydkorea, Singapore, Finland, Japan, Ryssland, Taiwan och USA som ligger bäst till. Vad gäller läsning i fjärde klass ligger Hong Kong, Ryssland, Finland, Singapore, Nordirland, USA, Danmark och Kroatien i topp.

Sverige finns inte med i toppen i någon av utvärderingarna. Kunskapsmätningarna visar också att svenska fjärdeklassare har sämre läsförmåga än 2006.
– Sverige är ett av de länder som försämrats mest under en tioårsperiod, konstaterade Agnes Tongur, projektledare för PIRLS, på Skolverkets presskonferens under tisdagen.

Detsamma gäller matematikkunskaperna. En liten ljuspunkt är dock att kunskaperna i naturvetenskapliga ämnen blivit bättre.

Svenska elever lär sig också mindre mellan årskurs fyra och årskurs åtta än elever i andra länder och Sverige är ett av de länder som försämrat sina resultat allra mest sedan 2006. Klassbakgrunden gör sig också påmind i skolresultaten och TIMSS och PIRLS visar hur elever som har välutbildade föräldrar både presterar bättre och tycker bättre om att att läsa och räkna än elever med föräldrar med lägre utbildning och mindre fördelaktig socioekonomisk bakgrund.

– Sammantaget är det en fortsatt bekymmersam utveckling även om det också finns vissa ljusglimtar, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström i ett pressmeddelande.