Foto: Flickr/Gagarin Miljkovich (beskuren bild).
Foto: Flickr/Gagarin Miljkovich (beskuren bild).

Nya Karolinska sjukhuset Jan Svenonius fick jobbet som upphandlingschef på Nya Karolinska trots att han tidigare varit med och fattat det olagliga beslutet att avknoppa Tibble Gymnasium, rapporterar Aktuellt i politiken

Jan Svenonius rekryterades som upphandlingschef till Nya Karolinska sjukhuset, NKS, trots att han var med och fattat beslut om vad som kommit att bli Sveriges största olagligt sålda friskola – försäljningen av Tibble Gymnasium.

I slutet av 2008 fick Jan Svenonius jobbet som upphandlingschef på Nya Karolinska. Han tillträdde i januari 2009.

Innan Jan Svenonius började jobba med NKS var han moderat kommunalpolitiker i Täby, vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden och en av fullmäktigeledamöterna som beslutade om avknoppningen av Tibble gymnasium.

Det var när Tibble Fria Gymnasium fick överta Tibble Gymnasium till inventariepriset 9,2 miljoner kronor som affären anmäldes. Enligt oberoende bedömare låg skolans faktiska värde på 40–50 miljoner kronor.

När Svenonius rekryterades som upphandlingschef till NKS pågick Kammarrättens prövning. Redan innan det hade både Statskontoret och Sveriges kommuner och landsting (SKL) fastslagit att avknoppningen bröt mot lagen.

2009 dömdes Täby kommun i kammarrätten – affären med Tibble gymnasium var olaglig.

Två år efter att Svenonius varit med och fattat beslut som kostat skattebetalarna upp till 40 miljoner kronor, och samma år som kommunen fälls i kammarrätten, kliver han på ett jobb som i stora delar handlar om att granska att upphandlingar följer lagen och är sparsamma med skattebetalarnas pengar.

Till Aktuellt i politiken säger Malin Benno pressekreterare på Karolinska att sjukhuset inte har några uppgifter om ifall frågor rörande den olagliga avknoppningen ställdes vid rekryteringen av Svenonius.

I januari 2017 tillträdde Irene Svenonius, Jan Svenonius fru, posten som Stockholms finanslandstingsråd. 

Irene Svenonius har även hon varit M-politiker i Täby, även hon var med och drev igenom avknoppningarna av så väl Tibble gymnasium och Vantörs hemtjänst – båda affärerna fälldes i domstol.

Enligt Aktuellt i politikens granskning uppgick 2017, då Irene Svenonius satt i kommunstyrelsen, Täbys konsultkostnader till 405 miljoner. »Den största posten är byggkostnader men bara renodlade konsulter uppgår till många tiotals miljoner«, skriver tidningen.

Makarna har nu fått ta ett kliv tillbaka efter att frågan om jäv har lyfts i samband med NKS. Jan Svenonius har avgått som upphandlingschef och Irene Svenonius låter, tills jävsfrågan är utredd, trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) ta över frågor som rör granskning av Karolinska.

Jan Svenonius har godkänt upphandlingar och fakturor från konsultbolaget BCG till ett värde av 257 miljoner kronor, visar Dagens Nyheters granskning, trots att faktaunderlag för 57 miljoner saknas. Han har samtidigt suttit med i en expertgrupp i landstingen som konstruerat det ramavtal som är orsaken till de upptrissade konsultkostnaderna från BCG – 14,7 miljoner kronor enbart för år 2016.

Efter SvD:s granskningar av kostnaderna för NKS säger nu landstinget att de samlade utgifterna för sjukhuset fram till 2040 blir 61,4 miljarder kronor. Inte 52 miljarder som landstinget hittills har hävdat.