Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd i Stockholm.

Nya Karolinska En extern utredning visar att finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) har varit jävig i beslutet om granskning av fakturahanteringen kring Karolinska universitetssjukhuset.

Advokatbyrån Setterwalls, som på beställning av landstinget har gjort en granskning av Irene Svenonius agerande, offentliggjorde under fredagseftermiddagen resultatet av granskningen – Irene Svenonius var jävig när hon på ett möte den 2 februari 2018 motsatte sig en extern granskning av konsult- och fakturahantering på Karolinska.

Dagens Nyheter avslöjade i januari 2018 att Karolinska använt sig av konsultföretaget Boston Consulting Group, BCG, som fakturerat sjukhuset för 257 miljoner kronor. För en femtedel av den summan, 57 miljoner kronor, saknades det underlag.

Irene Svenonius man, Jan Svenonius, var upphandlingschef för Karolinska och har haft en central roll i upphandlingarna av avtalen med BCG.

Jan Svenonius har avgått som upphandlingschef och Irene Svenonius låter, tills jävsfrågan är utredd, trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) ta över frågor som rör granskning av Karolinska.

Det är i nulägett oklart vad utredningens beslut får för konsekvenser.

Läs mer: Svenonius fick NKS-jobb trots lagbrott

I ett pressmeddelande från Moderaterna kommenterar Irene Svenonius utredningens resultat.

– Det är bra att den här frågan nu har utretts grundligt av externa experter. Jag gjorde fel och skulle inte ha deltagit i den här beslutspunkten. Ansvaret var helt och hållet mitt, oavsett de råd jag fick innan mötet.