Johan Fyrberg, ordförande Studieförbunden i samverkan. Fotograf: Ola Hedin

Budget 2024 Studieförbunden är en del av nedskärningarna i budgeten för nästa år. På tre år kommer deras anslag att minska med 500 miljoner kronor. ”Ett dråpslag” menar Studieförbunden. 

Regeringen menar att de behöver prioritera inför nästa års budget, rapporterar SVT. Detta betyder att Studieförbundens anslag under kommande tre år kommer att minska med totalt 500 miljoner kronor.

– Det var inte helt överraskande med en minskning i anslag, men vi trodde inte att det skulle vara så omfattande. Speciellt samtidigt som det pågår en folkbildningsutredning. Detta kommer att påverka oss i stor omfattning och innebära runt 30 procents nedskärning för vår verksamhet, säger Johan Fyrberg, ordförande för branschorganisationen Studieförbunden.

Studieförbunden är bransch- och intresseorganisation för 10 studieförbund i Sverige så som Sensus, Folkuniversitetet och ABF. De 10 förbunden har verksamheter i hela landet och ordnar bland annat studiecirklar och kulturprogram. Johan Fyrberg menar att de som kommer att drabbas hårdast av nedskärningarna är de som behöver deras verksamhet mest.

– Det går inte att upprätta samma nivå på verksamheten och det kommer att slå hårt mot verksamheten på landsbygden, insatser i relation till människor med funktionsnedsättning, de som står långt från arbetsmarknaden samt ofrivilligt ensamma äldre, säger Johan Fyrberg.

Kommer att påverka demokratin

Han menar också att det långsiktigt kommer att påverka civilsamhället där studieförbundet spelar en stor del i att bidra med folkbildning och kultur.

– Vi vet att demokratin tjänar på ett starkt och oberoende civilsamhälle, och detta kommer att försvaga det. Vi når de som annars har svårt att bli inkluderade och för många är förbunden den enda platsen där man har kontakt med samhället på ett större plan. Det kommer att påverka demokratin, säger Johan Fyrberg.

Mats Persson (L) säger till SVT att regeringen kommer att prioritera ”utbildningar som leder till riktiga jobb”. Enligt regeringens höstbudget ska till exempel folkhögskolorna få 100 miljoner kronor mer årligen.