Järnväg. Foto: flickr.com/Mikael Tigerström
Järnväg. Foto: flickr.com/Mikael Tigerström

Avtal 17 Strejkvarslet för järnvägsområdet är avblåst. Detta sedan Seko och Almega enats om ett nytt kollektivavtal.

– Nu ökar möjligheten till ordning och reda i järnvägsbranschen, säger Sekos avtalssekreterare Mats Ekeklint.

Sent i går kväll enades parterna om ett treårigt avtal med löneökning på 6,5 procent för perioden, varav 0,4 procent avsätts till pensioner. Seko uppger att överenskommelsen följer övriga avtal som tecknats under av avtalsrörelsen.

Den stora stridsfrågan har stått i huruvida in- och uthyrd personal ska omfattas av samma lön och arbetstidsbestämmelser. Enligt Seko innebär uppgörelsen tydligare regler och stopp för den villkorsdumpning som varit ett problem inom avtalsområdet.

– Våra medlemmar får samma som andra och vi har inte betalat av utrymmet för att få till stånd viktiga regleringar när det gäller in- och uthyrning av personal. Jag kan inte betrakta detta som annat än en viktig principiell seger, säger Mats Ekeklint.

Parterna uppger att avtalet slöts utan formella medlarbud. Arbetsgivarsidan är nöjda med överenskommelsen, men fortfarande kvarstår förhandlingar mellan Seko och Almega på Telekomområdet.

– Jag är väldigt nöjd med att Almega och Seko ännu en gång kunnat komma överens om ett nytt kollektivavtal efter konstruktiva och förtroendefulla förhandlingar, utan utbruten strejk. Dagens och förra veckans överenskommelser öppnar för ett mer konstruktivt samarbete mellan oss än vi tidigare haft, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt, i ett pressmeddelande.

Seko har cirka 2.000 medlemmar på avtalsområdet varav de flesta arbetar som eltekniker, signaltekniker, spårsvetsare och banarbetare, främst i det statligt ägda Infranord.