FOTO: J P Goguen/Flickr

AVTAL 17 LO uttalar sitt stöd till det strejkvarsel Fastighets och Seko lagt för städare. Samtidigt pågår medling mellan de båda fackförbunden och arbetsgivarorganisationen Almega.

– Den konstruktiva samtalston som vi har med andra arbetsgivarorganisationer finns inte hos Almega, deras så kallade förhandlingar är bara en väntan på våra varsel, säger Magnus Pettersson, förbundsordförande Fastighets, och Mats Ekeklint, avtalssekreterare Seko, i ett pressmeddelande efter gårdagens förhandlingar.

I årets avtalsrörelse har LO-förbunden och Almega haft svårt att enas i hur LO:s samordnade låglönesatsning ska tolkas. I ett pressmeddelande slår LO fast att Fastighets och Seko kräver 6,5 procent på tre år plus låglönesatsning för dem med månadslön under 24 000 kronor, vilket skulle vara i linje med industrinormeringen och LO-förbundens samordnade krav.

Almegas syn är en annan.

– Förbunden inom Almega har under avtalsrörelsen tydligt visat att vi accepterar en låglönesatsning, så länge den sker inom märket. Almegas förbund har genom konstruktiva förhandlingar lyckats komma överens om 46 nya kollektivavtal denna avtalsrörelse, meddelar Anna- Karin Hatt.

Enligt Mats Ekeklint och Magnus Petterson kräver Almega en rad försämringar i städarnas arbetsvillkor för att genomföra låglönesatsningen.

– Almega är i krig mot den svenska avtalsmodellen med ansvarstagande parter. I vår värld vill de flesta arbetsgivare ta ansvar och komma överens med de anställda. Där har Almega och dess ledning en helt annan inställning, meddelar Pettersson, och Ekeklint.

Varslet rör 20 platser i landet. Om inte uppgörelse nåtts före 8 juni 06:00 utbryter strejk. Omkring 350 medlemmar inom Fastighets och Seko berörs av varslet.