FOTO: Samrat Jain/Flickr

AVTAL 17 Seko har sagt upp avtalet för telekombranschen. Nu lägger fackförbundet sitt tredje varsel mot Almega.

Det går fortsatt trögt i förhandlingarna för Seko och Almega i årets avtalsrörelse. Efter att ha lagt varsel om strejk på spårtrafikområdet och för järnvägsarbetare, varslar fackförbundet om strejk inom telekommunikations-branschen.

Ett av Sekos krav är en jämställdhetssatsning som innebär en minimilön på 20 000 kronor i månaden efter två års yrkeserfarenhet. Ett krav som enligt Seko framförallt gynnar kvinnor på callcenters.

– Det är absurt att en arbetsgivarorganisation år 2017 medvetet hindrar kvinnornas rättmätiga krav på att närma sig männens löner, säger Valle Karlsson, förbundsordförande i Seko.

Seko kräver också en förbättring för restidsreglerna. Fackförbundet har stora grupper fälttekniker som åker i företagets bil direkt från sitt eget hem ut till kunderna och tiden på väg till kund räknas inte in i den ordinarie arbetstiden. Enligt Seko gör detta att en fälttekniker kan få arbetsdagar på uppemot 15 timmar. Under ett år har parterna har parterna arbetat utan att komma överens.

– Detta otidsenliga system omöjliggör ett normalt familjeliv där man exempelvis hämtar och lämnar på dagis. Den här frågan måste lösas nu. Våra medlemmar och deras familjer kan inte vänta längre, säger Valle Karlsson.

Företag som påverkas av varslet är bland annat Ericsson, Relacom, ComHem och Teracom. Det handlar i huvudsak om fälttekninker.

Om parterna inte kommer överens träder stridsåtgärderna i kraft i två steg. Steg 1 18 maj, steg 2  22 maj.

Seko har cirka 4 500 medlemmar på detta avtalsområde.