Bild: Pexels.

Nyhet Skillnaderna i vaccinationsgrad mellan arbetare och tjänstemän är stor i Stockholms län. Det skiljer sig också mycket mellan inkomst och födelseland inom olika branscher, visar en ny studie.

Det är stora skillnader i vaccinationstäckning mellan olika yrkesgrupper i Stockholms län. Tjänstemän är i mycket högre utsträckning dubbelvaccinerade än arbetare inom yrken med låg kvalifikationsgrad. Det visar en ny studie från Centrum för arbets- och miljömedicin i Region Stockholm.

Några av de yrkesgrupper där andelen fullvaccinerade män ligger under arbetsmarknaden genomsnitt på 78 procent är: butikshandlare med dagligvaror, fastighetsskötare, snickare, kockar, städare och restaurang- och köksbiträden.

Yrken där vaccinationsgraden bland män är mycket låg, under 52 procent, är bland annat takmontörer, murare och grovarbetare inom bygg och anläggning.

Bland kvinnor är yrkesgrupperna där täckningsgraden är under genomsnittet på 82 procent: ekonomiassistenter, sekreterare, butikssäljare inom fackhandeln, barnskötare, vårdbiträden och personliga assistenter.

Inom yrkena buss- och spårvagnsförare, tandhygienister, övrig hemservivepersonal och städare är vaccinationstäckningen bland kvinnor mycket låg. Under 62 procent.

Studien visar även att viktiga faktorer är positionen på arbetsmarknaden, inkomst och födelseland.

– Det finns ett mönster, precis som man har sett när man tittat på bostadsområden, med inkomstnivå och med födelseland. Men de här mönsterna ser lite olika ut i olika sektorer av arbetsmarknaden, säger Maria Albin, professor, överläkare och rapportens författare.

Hon framhåller att inom byggsektorn, städ, renhållning och sophämtning har födelseland större betydelse för vaccinationstäckningen än vad det har i exempelvis hälso- och sjukvården.

Men vad de här skillnaderna beror på är ingenting som man har tittat på i den här studien, konstaterar Maria Albin. Hon menar att den ska ses som ett underlag i diskussionen om hur arbetsplatserna kan involveras i vaccinationsarbetet. En diskussion som tagits upp av arbetsmarknadens parter.

Maria Albin menar att för att kunna nå ut till yrkesgrupperna är det viktigt att arbetarna känner förtroende för den som kommer med budskapet. Särskilt desto mer utsatt gruppen är.

– En fördel med att involvera arbetsplatsen mer i vaccinationsstrategin är att på arbetsplatsen möts folk med olika bakgrund. Det uppstår företroende då. Man kan till exempel ha en företagshälsovård som man har förtroende för och som man diskutera sina farhågor med. Eller en arbetskamrat eller fackligt förtroendevald, säger Maria Albin och tillägger:

– Och sen kanske man på arbetsplatsen kan underlätta vaccinationen genom att låta folk vaccinera sig på arbetstid och informera om hur man bokar tid. Eller i vissa fall genom att företagshälsovården vaccinerar på arbetsplatsen.

Det är någonting som arbetsmarknaden parter löser bäst eftersom de känner förhållandena och vad som påverkar, menar Maria Albin.

Studien omfattar 1 038 025 individer, i åldrarna 18-64 år, med giltig yrkeskod och som var bosatta i Stockholms län den 1 mars 2020. Enligt studien hade 817 135 av dessa fått två doser mot covid-19 fram till och med 11 januari i år.