Foto: Anna Molander/Anna Shvets/Pexels/Anna Molander

Covid-19 Region Stockholm startade i våras en gåvofond för pandemi-relaterad sjukvård. Många kritiserade att regionen ville samla in pengar för offentlig skattefinansierad verksamhet. Nu visar det sig att fonden avslutades efter bara två månader – och knappt 150 000 insamlade kronor.

Förra året inrättade Region Stockholm en gåvofond för sjukvården, med anledning av covid-19. Syftet var att vården skulle kunna använda de skänkta pengarna till att köpa in inventarier, skyddsutrustning eller läkemedel. Som högst kunde fonden ta emot en miljon kronor per gåva.

Fonden presenterades i ett pressmeddelande från regionen och SVT publicerade inslaget “Allmänheten kan skänka flera miljoner till regionens nya gåvofond” den 16 april, där Irene Svenonius, Moderaterna, finansborgarråd i Region Stockholm, berättade om den nya fonden.

– Vi är väldigt skeptiska till att ta emot penninggåvor. Vi gör aldrig det normalt. Men i den här unika situationen, när det är rörande hur många som vill ställa upp så har vi gjort ett undantag, sade Irene Svenonius till SVT.

Hon försäkrade att donationerna inte skulle gå till den allmänna driften utan till personal eller skyddsutrustning.

– Pengarna ska kunna användas oavkortat till coronapandemins bekämpande, sade Irene Svenonius.

Men kritiken lät inte vänta på sig och det var flera som menade att en insamling till sjukvården sänder märkliga signaler.

– Regionen får av våra skattemedel för att driva sin verksamhet. Gåvor är något helt annat. Vi har inte en tradition i Sverige av att offentlig verksamhet finansieras av gåvor. Om regionen får in gåvor så blir också frågan vad man ska använda dem till? När man dessutom aktivt går ut och säger att man startat en fond, då tycker jag att man har missuppfattat sin roll, sade Charlotte Rydh, generalsekreterare för branschorganisationen Giva Sverige, till DN (2020-04-24).

ST-läkarna Akil Awad och Laura Björnström, som också startat Sjukvårdsuppropet, riktade också kritik mot fonden i en debattartikel i Expressen (2020-04-20).

Socialdemokraterna röstade för förslaget när det kom upp i regionstyrelsen den 14 april. De säger i dag att de principiellt är emot att finansiera välfärden med gåvor, att den ska vara skattefinansierad och att pengarna ska räcka till, men att de i detta exceptionella läge tyckte att det var en symbolisk fin gest att möta viljan att donera.

– Många, såväl enskilda som organisationer, ville på olika sätt bidra för att visa solidaritet med vården i det svåra läge den befann sig i. Då valde regionen som en konsekvens av det för att starta en fond för omhänderta den välviljan, säger Aida Hadzialic, oppositionsregionråd för Socialdemokraterna i Stockholm.

Även Vänsterpartiet röstade för förslaget i regionstyrelsen, men Anna Sehlin, oppositionsregionråd för Vänsterpartiet, menar att förslaget presenterades som att man behövde göra detta för att kunna hantera alla penninggåvor som kom in på ett juridiskt lämpligt sätt – inte att man aktivt skulle be om gåvor. Hon säger att om de hade fått fundera lite hade de röstat nej till förslaget.

Vänsterpartiet tycker i efterhand att pengarna som skänktes till regionen hade kunnat kanaliseras någon helt annanstans, exempelvis till ideella organisationer som bland annat ordnat matlådor till de som jobbar inom vården och organisationer som hjälpt till att ta fram skyddsutrustning.

Region Stockholm är den rikaste regionen i Sverige. Den omsätter omkring 108 miljarder kronor och i bokslutet för 2020 fanns ett rekordöverskott på 5,8 miljarder kronor. Att regionen går ut med ett pressmeddelande till allmänheten om att de öppnat en fond för penninggåvor till pandemibekämpningen sänder ut fel signaler, anser Anna Sehlin.

– Det sänder signaler till allmänheten att det är en ekonomisk fråga, att man måste bidra med pengar och att det är så vi kommer få personal på iva, skyddsutrustning och test-kapacitet. Men så är det inte, det är inte så det funkar. Vi står inte bakom den här inriktningen att vi ska ut med bössa i hand och tigga pengar, det känns inte värdigt, säger Anna Sehlin.

Den 24 april uppgav DN att 15 insättningar gjorts till gåvofonden, totalt 32 460 kronor, sedan den öppnades. När regionstyrelsen beslutade att avsluta insamlingen den 16 juni hade 51 donationer kommit in, på totalt 146 339 kronor. Miljonbeloppen uteblev och likaså det “enorma tryck på att få ge penninggåvor” som Irene Svenonius hade sett. Det blev tyst om fonden från media och det kom inga nya pressmeddelanden från regionen.

“Gåvofonden avslutades den 16 juni eftersom intresset från allmänheten att skänka gåvor inte längre var lika stort”, skrev regionstyrelsen i ett tjänsteutlåtande den 2 oktober 2020.

Dagens Arena har sökt Irene Svenonius som svarar på våra frågor via mail.

Totalt inkom det 146 339 kronor till gåvofonden. Var det långt under vad ni hade räknat med?

“Generellt är regionen restriktiv till mottagande av penninggåvor. Under den inledande fasen av pandemin var det många som uttryckte en vilja att hjälpa till både genom att jobba i vården men även genom att skänka allt från skyddsmaterial, mat till medarbetare men även penninggåvor. Därför gjorde vi ett undantag i bred politisk enighet eftersom att det var så många som på olika sätt ville vara med och bidra och ställa upp.”

Du har sagt att det fanns ett “enormt tryck” att få ge penninggåvor. Uteblev det trycket när ni väl öppnade fonden? 

“Under krisen har hela samhället slutit samman och hjälpts åt på olika sätt, många har erbjudit sig att hjälpa till och arbeta i vården, restauranger har skänkt mat och andra företag har lånat ut experter på logistik för att säkra skyddsutrustning. Vi har sett ett stort stöd från såväl privatpersoner som företag på många olika sätt under pandemin och det är svårt att i en helt unik pandemi jämföra med något annat”, skriver Irene Svenonius.

Donationerna fördelades till regionens akutsjukhus och fördelningen baserades på antal nybesök till läkare på akutmottagning under juli 2020. Mest pengar tog Södersjukhuset AB emot, 35 760 kronor vilket motsvarar 24 procent av det totala beloppet. Men någon uppföljning på att penninggåvorna gick till pandemibekämpning och inte till allmän drift finns inte.

Hur resonerade ni kring fördelningen av de insamlade pengarna?

“Medlen har vidareförmedlats till vårdgivare inom Region Stockholm och fördelningen har baserats på patientandel”, skriver Irene Svenonius.