Lena Hallengren och Anders Tegnell. Bilder: Kristian Pohl, Daniel Jordahl/Flickr, Frankie Fouganthin/Wikimedia commons.

vaccin Det finns inga rekommendationer om att ge förtur för socioekonomiskt utsatta grupper till vaccinet, och de tre största regionerna tänker följa Folkhälsomyndighetens råd. Tillgången till vaccin kommer att vara så god att det räcker till alla, menar Fohm och vaccinsamordnaren.

I en uppmärksammad studie från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin vid Region Stockholm, som publicerades i november, slås fast att risken att dö eller intensivvårdas i covid-19 är mycket högre för låginkomsttagare. Sambandet är starkt relaterat till vilket bostadsområde man bor i.

Dödligheten för personer i yrkesverksam ålder är låg, men rapporten slår fast följande:

»Analyser visar att det under våren fanns ett stabilt samband mellan att ha ett yrke som inte medger hemarbete och risken att slutenvårdas för covid-19. För anställda inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg var risken ännu högre«.

Expressen har uppmärksammat att invånare i områden med många låginkomsttagare och utlandsfödda testar sig för Covid-19 minst av alla i Stockholmsområdet, trots att de är mest drabbade av smittan.

De här sambanden har fått exempelvis Göran Collste, sakkunnig i Statens medicinsk-etiska råd (Smer), att förespråka att förortens invånare får förtur till vaccin.

Men medan vård- och omsorgspersonal är prioriterade grupper för att vaccineras, tyder inget på att det här kommer att gälla socioekonomiskt svagare grupper.

– Min bedömning är att framåt våren kommer vi ha så väldigt gott om vaccin, från många olika aktörer, så jag tror inte det kommer behövas några prioriteringar, utan framför allt att man ser till att tillgängliggöra så fort som möjligt, säger statsepidemiolog Anders Tegnell till Dagens Arena.

Däremot uppger han, som han har sagt tidigare, att det är viktigt att se till att de här grupperna nås under vaccineringen.

– Vi kommer säkert att jobba med någon form av system där man blir väldigt bra på att nå de här grupperna, och man behöver säkert fundera på i regionerna hur man ska nå de här grupperna och hur man ska tillgängliggöra vaccinationen på ett bra sätt. Det är ett arbete som vi har inlett nu och som vi kommer jobba vidare med. Om vi kommer kalla det prioritering eller inte, det är en annan sak, säger Anders Tegnell.

Socialminister Lena Hallengren (S) lutar sig på Folkhälsomyndighetens och den nationella vaccinsamordnaren Richard Bergströms besked om att doserna under den fas när allmänheten ska vaccineras kommer att räcka till alla.

– Däremot tror jag att det är viktigt att man tänker på hur information riktas till grupper där man riskerar att ha en lägre vaccinationsgrad, säger Lena Hallengren på onsdagen. Hon nämner att det är ett uppdrag som både regioner och myndigheter har.

Cecilia Magnusson är professor vid Karolinska institutet och verksamhetschef för Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, som gav ut rapporten om socioekonomiska riskfaktorer för covid-19. Hon tycker att det är viktigt att jobba för att få en jämlik täckning av vaccin, genom ett medvetet arbete riktat mot befolkningen i utsatta områden.

–  Det är svårare för den förebyggande vården att nå utsatta grupper, det finns till exempel indikationer på att personer i lägre socioekonomiska grupper deltar i cancerscreening i mindre omfattning. Det finns starka skäl att tro att det gäller även vaccinationer, säger Cecilia Magnusson.

Även om aktivt arbete behövs för vaccinering i socioekonomiskt utsatta områden, tycker hon inte att man ska kalla det en prioritering, då det skulle kunna ses som kontroversiellt.

– Det viktiga är att alla ska få vaccinet så snabbt som möjligt, men man måste inse att det kommer kräva särskilda insatser i de här områdena för att det ska bli jämlikt

Men hon är övertygad om att det inte räcker med tillgänglig information på olika språk.

–  Nej, det räcker inte, tillgänglighetsfrågan är mer komplicerad än så. Det är viktigt att vaccinationsprogrammen tar avstamp i den kunskap som finns kring hur tillgängligheten kan bli så bra som möjligt.

Fler tänkbara hinder för vaccinationer än kunskaps- och informationbrist är digitala sådana, som krav på Bank-ID för att boka en vårdtid, samt arbetsvillkor som gör det svårt att planera sin tid.

Dagens Arena har varit kontakt med vaccinsamordnare i de tre största regionerna: Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Ingen av dem planerar i nuläget att på något sätt ge prioritet för invånare i fattigare områden till vaccin under fas 4, och alla uppger att de följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

– Vi har inte diskuterat att de ska prioriteras. Däremot diskuterar vi hur vi ska nå dem, det pågår översättningar på 1177 till flera språk. Vårdcentralerna i de här områdena har ett jätteviktigt uppdrag att sprida information, säger Maria Landgren, vaccinsamordnare i Region Skåne.

Regionen håller just nu på att upphandla aktörer som kan vaccinera allmänheten längre fram. Man har beslutat att helt lägga ut det på privata aktörer, eftersom regionens vårdpersonal har fullt upp med att hantera pandemin och vaccinera vårdanställda.

 Kan det bli fråga om extra vaccinationsstationer i bostadsområden med många låginkomsttagare?

– Vi kan inte svara på det nu.

Kristine Rygge är vaccinsamordnare på Västra Götalandsregionen hoppas att de inte kommer att behöva prioritera mellan olika grupper, när den stora delen av befolkningen ska vaccineras.

– Däremot är det viktigt att försöka nå ut till de här grupperna med information. Det pågår en hel del diskussioner om hur man når dem. Vissa vårdcentraler har mer koll på till exempel hemlösa och vi har börjat prata med dem om hur man ska nå dem.

Är det önskvärt om mer utsatta grupper vaccineras först?

– Nej, det kan jag inte säga något om. Det finns enormt många som borde eller skulle vilja prioriteras. Skulle det bli vaccinbrist blir det en annan sak, då får vi återkomma till det.

Vaccinsamordnaren Magnus Thyberg i Region Stockholm skriver i ett mejlsvar att man kommer att lägga mycket kraft på att nå ut med information brett:

»Det är viktigt att vi arbetar för att det är geografiskt spritt så att det är lätt att ta sig till en plats där man kan få och vi arbetar också med informationen, att den ska finnas på många språk och i många olika sorters kanaler och kontaktytor så att alla ska nås av erbjudandet«.