Bara hälften av eleverna i Sverige som har rätt till modersmålsundervisning får det, visar en granskning som Sveriges radio har gjort.

Enligt Skolverkets generaldirektör Anna Ekström ligger ansvaret för modersmålsundervisningen på kommunerna. Det leder till problem, eftersom kommunerna kan välja att prioritera ner modersmålsundervisningen.

Enligt Sveriges radio som granskat hur modersmålsundervisning fungerar i Sverige är det väldigt stora kommunala skillnader. Sett över hela riket är det bara hälften av eleverna i Sverige med rätt till modersmålsundervisning som får det. En kommun där få elever får undervisning i sitt hemspråk är Eda kommun i Värmland. Av kommunens 171 elever, med rätt till hemspråksundervisning, är det bara två som erbjuds det.
– Vi är inte så bra på att erbjuda det, det är bara att erkänna. Skulle vi klara att ge alla dessa 171 elever modersmålsundervisning så skulle det kosta miljoner, säger Annika Hugne, centerpartistisk ordförande i bildningsutskottet i Eda kommun, till Sveriges radio.