Bild: Flickr/w/regeringen/Riksbanken.

pensionärsparadis Svenska pensionärer som bosätter sig i Portugal behöver inte betala en enda krona i skatt på sin privata tjänstepension i tio år. »Jag tycker det är en väldigt märklig regel«, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Sverige har sedan många år tillbaka ett 80-tal skatteavtal med olika länder för att undvika dubbelbeskattning, det vill säga att personer tvingas skatta både i Sverige och det land man bosatt sig i. 2003 slöt Sverige ett sådant skatteavtal med Portugal. 

Sex år senare beslutade den då konservativa portugisiska regeringen att införa särskilt gynnsamma skatteregler för nyinflyttade. Reglerna innebär att vissa inkomster, bland annat svenska kapitalinkomster och svenska privata tjänstepensioner, är helt skattefria under de första tio åren man bor i landet. Eftersom det är möjligt att ta ut hela sin tjänstepension under fem år, kan en svensk pensionär välja att ta ut hela sin privata tjänstepension helt skattefritt under vistelsen i Portugal och sedan flytta tillbaka till Sverige.

– Jag tycker att det är en väldigt märklig regel. Jag har väldigt svårt att se hur den socialdemokratiska regeringen kan försvara att inflyttade pensionärer inte betalar skatt medan de pensionärer som har bott i Portugal hela sitt liv ska betala skatt, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Skattereformens ursprungliga syfte var att locka hem portugiser som lämnat landet. Men effekten blev också att andra EU-medborgare valt att flytta till landet för att åtnjuta skattefriheten. Sedan reformen infördes har antalet svenskar som flyttar till Portugal mer än sjudubblats. 2009 flyttade 67 personer till Portugal, 2015 hade siffran ökat till 497 personer, skriver Dagens Nyheter.

Jag tycker man ska fundera på om man kan se sig själv i spegeln om man agerar på det sättet.

I Finland, som också har ett skatteavtal med Portugal som innebär att pensionerna nollbeskattas, har frågan om pensionärsparadiset vållat stor debatt efter att flera börsbolagsdirektörer flyttat till Portugal efter att de gått i pension. I slutet av förra året tecknades därför ett nytt avtal mellan Finland och Portugal som utvidgar Finlands beskattningsrätt.

– Det här berör omkring 200-300 personer och ekonomiskt sett är det inte frågan om några stora summor. Men det handlar om rättvisa och förtroende för vår skattesystem och därför är det viktigt att vi nu har rott avtalet i hamn, sa finansministern Petteri Orpo efter att det nya avtalet undertecknats, rapporterar Yle.

Den svenska regeringen har i dagsläget dock inga planer på att omförhandla eller säga upp avtalet.

– Mitt först steg är att prata med den portugisiska finansministern om man verkligen tänker upprätthålla de här reglerna som infördes av den förra konservativa regeringen. Sedan kan vi alltid i slutändan hota Portugal med att säga upp avtalet, men då ska man också vara beredd att göra det. Och det skulle verkligen försvåra handeln mellan Sverige och Portugal, säger Magdalena Andersson.

Och hon anser att de som flyttar till Portugal just för att undvika skatt bör ta sig en funderare.

– Det här handlar om personer som har bott i Sverige, haft sina barn i förskolan och i skolan, använt den svenska sjukvården och kört på svenska vägar. Då tycker jag man ska fundera på om man kan se sig själv i spegeln om man agerar på det sättet.