Martin Ådahl (C) och Eva Nordmark (S)

Nyhet Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) uttryckte stolthet över vad hon kallade ”den största arbetsmarknadsreformen i modern tid” när hon tillsammans med representanter från de tre andra januaripartierna presenterade grunden för ett nytt huvudavtal.

Det som presenterades på den digitala presskonferensen under måndagen var resultatet av tre departementsutredningar. Förslagen där ska jämka samman arbetsmarknadsparternas principöverenskommelse om ett nytt huvudavtal med den lagstiftning som behövs.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)  sa att hon var stolt över vad hon och samarbetspartierna kunde presentera.

– Vi har varit överens inom januariavtalet att om arbetsmarknaden förändras så kan vi också förändra arbetsrätten. I förhandlingar får man ta och ge men jag anser att detta är en mycket väl avvägd och balanserad förändring som möter de krav som finns på dagens moderna arbetsmarknad, sa arbetsmarknadsministern.

I korthet kan man säga att förslagen innebär lättnader för arbetsgivare som vill säga upp personal och stärkta möjligheter, inte minst stärkta finansiella sådana, för dem som vill stärka sin kompetens eller utbilda sig till ett nytt yrke.

Arbetsmarknadsministern fick en fråga på presskonferensen om vad hon säger till dem som nu är oroliga för att bli av med sina jobb med tanke på de nya turordningsreglerna? Hon svarade att de anställda kommer att få bättre möjligheter till kompetensutveckling. Men hon sa också att slutprodukten var ett resultat av en förhandling.

– Företagen får flexibilitet, och de med mest osäkra anställningar får ett stärkt skydd men också en möjlighet att fylla på med kunskap och kompetens. Detta ska gälla alla på dagens arbetsmarknad. Jag tror att många kommer att bejaka detta och se på det positivt.

De stora dragen i förslagen, som planeras att träda i kraft den 30 juni 2022, var väntade. Arbetsgivarna får en rad utökade möjligheter vid uppsägningar, till exempel får de:

* göra fler undantag från turordningen (dagens två undantag från sist in – först ut principen utökas till tre undantag, och gäller alla företag i stället för bara dem med max tio anställda).
* lägre kostnader vid uppsägning (arbetsgivaren ska inte längre bära lönekostnaden vid tvister om uppsägning).

Samtidigt får arbetstagarsidan och facken en rad förbättringar, bland annat att:

  • allmän visstid ersätts av särskild visstidsanställning där anställningen snabbare övergår till en tillsvidareanställning, ett fast jobb.
  • en ny reglering gällande hyvling, som syftar till att motverka att arbetstagares sysselsättningsgrad hyvlas ned av arbetsgivaren.
  • anställda på bemanningsföretag efter två år ute och hos ett och samma inhyrningsföretag ska få ett erbjudande om tillsvidareanställning hos kundföretaget.

De för facken mest kontroversiella delarna har handlat om utökade undantag från turordningen samt att man lättar upp begreppet saklig grund vid uppsägning till något som benämns sakliga skäl.

Dagens besked verkar inte ha ändrat på många av LO-förbundens skeptiska inställning.

– Vi tycker fortfarande att lagförändringarna skapar mer otrygghet, och det i en tid där våra medlemmar behöver mer trygghet. Omställning är så klart bra för våra medlemmar men priset de får betala är alldeles för högt, säger Sekos förbundsordförande, Valle Karlsson, i en skriftlig kommentar till Dagens Arena.

På frågan om vad arbetsmarknadsministern ansåg om att många LO-förbund står utanför överenskommelsen svarade hon att LO själva måste svara på detta.

– Men utifrån ett samarbetspartiperspektiv ser vi gärna att så många som möjligt ansluter sig, fortsatte hon.

Med på dagens digitala presskonferens från Regeringskansliet var representanter från alla fyra januaripartier, S, Mp, L och C. Många frågor riktades till Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Centerpartiet. Han framhöll att förändringarna gällande turordningsreglerna syftade till att öka företagens överlevnadschanser, vilket skulle gynna alla i förlängningen.

– Vi har många arbetslösa, och allt kan inte reduceras till en maktkamp, utan det handlar ju om att alla ska kunna vinna på det här. Parterna har eftersträvat ett nytt avtal om omställning i 10, 20 år. Till slut lyckades Sverige efter så många år, sa en nöjd Martin Ådahl (C).

En halvtimme efter januaripartiernas presskonferens höll arbetsmarknadens parter presskonferens, i all fall en stor del av dem. Ordföranden i PTK:s förhandlingschefsgrupp, Martin Wästfelt, lovordade det nya stödet till omställning.

– Den största nyheten är omställningsstudiestödet. Det blir möjlighet att studera ett år och får 80 procent av sin lön.

Unionen sammanfattar omställningsstödsförslaget på följande sätt: De som har jobbat i åtta år och har kollektivavtal kan utbilda sig på heltid i ett helt år med det nya studiestödet. Den som tjänar upp till 30 600 kronor får motsvarande 80 procent av sin lön i bidrag. Den som tjänar upp till 66 800 kronor får 65 procent av sin lön. Staten betalar en del, medan fackens och arbetsgivarnas omställningsorganisationer betalar in resten.

– Detta stärker viljan att gå vidare i sin karriär. Den andra stora förändringen är att de visstidsanställda kommer in i omställningsstödet. De får det stöd som de tillsvidareanställda i dag har, sa Martin Wästfelt.