Bild: Johan Lundberg/ Flickr
Bild: Johan Lundberg/ Flickr

Personalflykt, fler sjukskrivna och försämrad patientsäkerhet väntas på Karolinska sjukhuset. Stockholms läns landsting gick 870 miljoner kronor back förra året och tvingas till stora nedskärningar.

De stora akutsjukhusen i Stockholm tvingas till stora nedskärningar efter att Stockholms läns landsting gick back med 870 miljoner kronor under förra året, rapporterar Svenska Dagbladet. Dagens Arena har tidigare rapporterat om Karolinska sjukhusets bokslut för 2014 som hamnade på minus 400 miljoner med färre vårdplatser och sjukpersonal som konsekvens. Nu väntas ytterligare personalflykt, försämrad patientsäkerhet och fler sjukskrivna på sjukhuset.

Finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M) säger till SvD att läget är mycket allvarligt.

– Oacceptabelt är det ord jag vill använda. Jag följer ekonomin varje vecka och redan i mars fick vi prognoser om ett underskott. Jag är mycket kritisk till att vi inte lyckades vända det, säger han.

Även oppositionsrådet Erika Ullberg (S) är oroad.

– Alliansen ägnar sig åt glädjekalkyler när vi betalar mer och får mindre vård. Vi behöver en kommission för sjukvården som vågar se över ersättningssystemen och inte minst utvärderar vårdvalen inom förlossningen, hud och neurofysiologi, säger hon.