Marie Morell, ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation. Bild: Hans Alm

digital vård Nu ska ersättningen till privata nätläkare för vårdbesök sänkas. För läkarbesök blir ersättningen 500 kronor istället för 650 kronor enligt ett beslut som SKL:s styrelse fattat.

Efter att ha skjutit upp beslutet från ett möte i mars fattade SKL:s styrelse under fredagen beslut om att sänka ersättningen för privata digitala vårdgivare. Det handlar om en sänkning med 150 kronor – från 650 kronor till 500 kronor – för ett besök hos läkare. Men även besök hos annan vårdpersonal påverkas.

För kontakter med psykolog eller kurator sänks ersättningen från 600 till 425 kronor. För digitala sjuksköterskekontakter sänks ersättningen mer blygsamt; från dagens 300 till 275 kronor.

Skenande kostnader för digitala vårdbesök har lett till debatt om hur mycket den här sektorn avlastar den vanliga sjukvården i förhållande till vad besöken kostar skattebetalarna. Statistiken pekar på att det i huvudsak är relativt friska personer i storstadsregionerna som söker vård via privata nätläkare. Genom att de privata nätläkarföretagen har avtal med den regionala sjukvården ersätts besöken med patientavgift.

Vid det senaste mötet i SKL:s styrelse i mars sköts beslut om att sänka nätläkartaxan upp efter att de borgerliga partierna yrkat på återremiss.

– Vi vill fortsätta föra dialog med företagen, sa Anders Henriksson (S), 1:e vice ordförande i styrelsen då till Dagens Arena.

Då nämndes förslag om att sänka ersättningen för digitala läkarbesök till 450 kronor. I dag har styrelsen alltså kommit överens om 500 kronor.

SKL skriver i ett pressmeddelande att beslutet har tagits genom en bred dialog mellan SKL:s sjukvårdsdelegation, beredning för primärvård och äldreomsorg samt beredning för digitalisering. Kostnader, tillgänglighet och nya arbetssätt är aspekter som har vägts in i beslutet.

– Vi har haft mycket diskussioner, och i sak blir det kanske inte så stora justeringar, men vi har uppnått enighet och det var mitt mål, säger Marie Morell, ordförande för SKL:s sjukvårdsdelegation.

Hon tycker att det är svårt att bedöma vilka effekter de sänka taxorna kommer att få, och om de till exempel begränsar antalet nätläkarbesök genom att vårdgivarna får mindre pengar. Men en fråga att fortsätta arbeta med för SKL blir hur den digitala vården mer kan integreras i det offentliga systemet på ett »hållbart« sätt.

– Vi måste kanske hitta andra ersättningssystem istället för att ge ersättning styckvis per vårdbesök, säger Marie Morell.

SKL uppmuntrar regionerna att godkänna de nya taxorna så snart som möjligt och att börja tillämpa dem senaste 1 oktober.