Bild: Wikimedia.

Nyhet SD får flera tunga ordförandeposter i riksdagen. Bland annat i justitieutskottet och utrikesutskottet. Statsvetaren Ulf Bjereld anser att det är problematiskt att SD får legitimitet i de här frågorna. Och menar att det ger möjlighet för partiet att påverka utskottens beslut.

I dag kom beskedet att Sverigedemokraterna erhåller flera tunga ordförandeposter i riksdagens utskott. Överenskommelsen mellan partierna i högerblocket innebär att SD tilldelas posten som ordförande i arbetsmarknadsutskottet, näringsutskottet, justitieutskottet samt utrikesutskottet, enligt ett pressmeddelande. Partiet får också posten som vice ordförande i civilutskottet, trafikutskottet, skatteutskottet och försvarsutskottet.

Den S-märkte statsvetaren Ulf Bjereld förvånas över att SD får ordförandeposten i både justitieutskottet och utrikesutskottet.

– Med tanke på partiets historia, vad gäller synen på Ryssland och att de har en partiledare som inte kan skilja mellan Biden och Putin är det uppseendeväckande att de får ordförandeskapet i utrikesutskottet, säger han.

När det gäller justitieutskottet jämför Ulf Bjereld det med att ”sätta bocken till trädgårdsmästare”.

– SD har gjort sig kända genom att gärna klumpa ihop och skuldbelägga kollektiv. De förespråkar förslag som är någon form av kollektiv bestraffning. Det är olyckligt och oansvarigt av Ulf Kristersson att ge partiet legitimitet i de här frågorna genom att tilldela dem ordförandeskapet, säger Ulf Bjereld

Att SD fick ordförandeposten i arbetsmarknadsutskottet och civilutskottet menar Ulf Bjereld var mer väntat eftersom partiet inte är ett ytterlighetsparti i de frågorna.

Varför tror du att de fick de här tunga posterna? Vad ligger bakom det?

– Som förhandlingsspelet ser ut har SD en avsevärt bättre förhandlingsposition än Ulf Kristersson. Och så länge han envisas med att samverka med SD kommer han att tvingas till kompromisser som är olyckliga för de som bekymras över demokratins tillstånd i landet.

Vad betyder det här för SD:s möjligheter att få igenom sin politik? Är det mest symboliskt eller innebär det att de har större chans att få igenom sina förslag?

– Det är både och, framför allt symboliskt. Men det beror på hur diskussionerna går i utskottet. Ett splittrat utskott och en skicklig ordförande ger ordföranden ett handlingsutrymme, vilket ger möjlighet att påverka beslutsformuleringar och betänkandets utformning från utskottet, säger Ulf Bjereld.