Jan Emanuel och Sara Skyttedal intervjuas av Henrik Jönsson i samband med lanseringen av Folklistan. Foto: TT

EU-valet Att bilda ett nytt parti med företrädare från olika partier som Folklistan nu gjort är inte helt ovanligt, men deras individuella politik sticker ut. Det menar statsvetaren Niklas Bolin.

Under måndagen presenterade Sara Skyttedal och Jan Emanuel sin nya politiska satsning, Folklistan, i en live-sänd intervju i Youtube-programmet 100%. En trötthet på partipiskor och anonyma politiker ska vara motivationen bakom det nyskapade partiet. Första målet är att få in kandidater i Europaparlamentet i juni.

– Sverige behöver inte fler partier utan bra politiker, sade Sara Skyttedal i programmet.

Individer viktigare

Niklas Bolin, statsvetare som forskat om politiskt beteende och politiska partier, menar dock att partier fortfarande har stor betydelse för väljarna.

– Man pratar ju ofta om att politiken individualiseras och att personer får större betydelse på bekostnad av partierna. Mycket av forskningen visar dock att det fortfarande är partierna som är de centrala aktörerna. Men i val som Europaparlamentsvalet blir individer viktigare och har större möjlighet att påverka genom att vara röstmagneter. Personlighet och kompetens blir då alternativa konkurrensmedel, säger han.

Niklas Bolin är lektor på Mittuniversitetet. Foto: Marlene Jonsson

 

Jan Emanuel, som nu kommer att lämna Socialdemokraterna där han varit aktiv politiker tidigare, kommer att vara första namn på listan inför valet. Sara Skyttedal lämnade Kristdemokraterna under stora rubriker tidigare i år och sitter nu som politisk vilde i Europaparlamentet. Hon kommer att vara andra namn på listan. Det framgick under intervjun att ambitionen är att Folklistan ska bidra med individuella politiker som alla vill omförhandla Sveriges EU-avtal men inte vara bundna av en stram partikultur.

Finns andra exempel

Att personer från olika partier går samman och bildar ett nytt parti händer då och då, menar Niklas Bolin.

– Ett exempel är ju Macrons parti Renaissance (ursprungligen En Marche) som samlade företrädare från flera olika partier. Och i Danmark bildade företrädare från Radikale Venstre och de konservativa partiet Ny Allians (numera Liberal allians) för ett femtontal år sedan. I Sverige har vi ju tidigare exemplet med Junilistan som startade som ett tvärpolitiskt samarbete med företrädare från flera olika partier.

Men det finns något som skiljer Folklistan från liknande initiativ.

– Mig veterligen är det ovanligare med listor som saknar en gemensam politik och där varje individ står för sitt eget program, säger Niklas Bolin.