Att romer nekades hyra bil på statoilmackar var diskriminering. Statoil har ingått en förlikning med DO i tre ärenden.

Hösten 2012 nekade anställda på Statoil romer att hyra bil med motiveringen att det inte fanns några lediga bilar. Direkt efter steg reportrar från Sveriges Radio in och ställde samma fråga, varpå det plötsligt fanns en bil.

Nu erkänner Statoil att det var fråga om diskriminering och ingår förlikning med DO (Diskrimineringsombudsmannen) i tre ärenden.
– Många gånger är det bevissvårigheter som gör att vi inte kan driva ett ärende i domstol, men i det här fallet har man använt sig av diskrimineringstester och spelat in vad som sades vilket gjorde att bevisläget var bra, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg i ett pressmeddelande.

Statoil menar att man nu har vidtagit åtgärder för att detta inte ska hända igen.