Bild: Flickr/ Fredrik Alpstedt
Bild: Flickr/ Fredrik Alpstedt

Det tar i genomsnitt åtta år för en kvinna att få diagnosen endometrios. Dessutom är felaktiga diagnoser vanliga och skillnaden mellan landstingen stor, visar Socialstyrelsen i en ny rapport.

Cirka 200 000 kvinnor, eller 10 procent av kvinnor i fertil ålder, beräknas lida av endometrios. Det tar i genomsnitt åtta år att diagnosticera sjukdomen, visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

– Både för hälso- och sjukvården och kvinnor med smärta är det viktigt att patienten inte slussas runt i systemet flera år. Sen diagnosticering ökar också risken för felbehandling och resurserna används inte på ett effektivt sätt, säger Arvid Windenlou Nordmark, enhetschef på Socialstyrelsen.

Normalisering av smärtan och attityder kring menstruation är två av anledningarna till den långa tid det tar från att kvinnan börjar uppleva symptom tills att hon får en diagnos. Socialstyrelsen konstaterar också att undersökningsmetoderna är undermåliga och att användande av p-piller kan dämpa symptomen.

Sjukdomen diagnosticeras dessutom i låg utsträckning och felaktiga diagnoser, som unrinvägsinfektion, förekommer.

Endast sju av 16 undersökta landsting har en regional vårdplan för att behandla sjukdomen. Vården är också ojämlik – i Stockholm vårdas kvinnor tre gånger så ofta som i Gävleborg.

– Diagnosen behandlas i vissa fall i primärvården, som inte finns med i vår statistik, det kan vara en delförklaring. Men bilden är att vi har sett stora regionala skillnader för kvinnor med endometrios, säger Arvid Windenlou Nordmark.

För att vården ska bli mer jämlik vill Socialstyrelsen att regeringen ger dem i uppdrag att upprätta nationella riktlinjer för sjukdomen.

– Vi tror att ett stöd från staten skulle kunna bidra till en mer jämlik vård, säger Arvid Windenlou Nordmark.