Foto: Jonna Westin

Det blir allt tuffare på arbetsmarknaden för den som saknar gymnasieutbildning. Därför vill Socialdemokraterna göra gymnasieskolan obligatorisk.

Socialdemokraternas partystyrelse föreslår att kongressen i april ska besluta om obligatorisk gymnasieskola och skolplikt upp till 18 år. Det meddelar partiledare Stefan Löfven och partiets utbildningspolitiske talesperson Ibrahim Baylan på DN debatt på onsdagen:
Denna reform behöver mötas med stora insatser för att alla unga ska ha möjlighet att nå en gymnasieexamen. I dag går de allra flesta, cirka 99 procent, vidare från grundskolan till gymnasiet men många hoppar av under det första eller andra studieåret. Samtidigt som kraven på de unga höjs måste stödet till eleverna stärkas. Eleverna ska få det stöd de behöver för att klara sin utbildning. Det är samhällets och skolans ansvar. 

Socialdemokraterna vill också utveckla folkhögskolorna och reformera yrkesprogrammen i gymnasieskolan.

Och att läget är tufft för den som saknar gymnasieutbildning råder inget tvivel om. På tisdagen kunde Dagens Arena visa på en mycket negativ utveckling på arbetsmarknaden för personer som inte har gymnasieutbildning.