Ett hastigt krympande elevunderlag och dubbelt så många skolor som för 15 år sedan. Det riskerar göra gymnasieskolan till en krisbransch, varnar Magnus Henreksson, vd och professor vid Institutet för näringslivsforskning.

I Sverige finns i dag dubbelt så många skolor som för 15 år sedan. Samtidigt kommer antalet gymnasieelever enligt Skolverkets prognoser att minska fram till 2016/17. En kombination som riskerar att göra gymnasieskolan till en nästa krisbransch med stundande konkurser. Det varnar Magnus Henreksson, vd och professor vid Institutet för näringslivsforskning, i en intervju med Svenska Dagbladet.

– I branscher där företag plötsligt drabbas av skarpt fall i efterfrågan skapas kriser och då kommer elever att hamna i kläm, säger Magnus Henrekson till SvD.

Kommunen är skyldig att erbjuda eleven en annan gymnasieplats om en skola går i konkurs. Men siffror från Skolverket, som SvD har tagit fram, visar att färre än var tredje elev som byter skola får sina slutbetyg inom tre år.

I Stockholms län finns 5 000 lediga platser, något som motsvarar mer än var femte plats.