De yrkesförberedande gymnasieprogrammen ger från och med i höst inte längre högskolebehörighet. Därmed har också antalet sökande till de yrkesförberedande linjerna minskat markant.

– Även om inte alla klarade högskolebehörigheten tidigare så var det inte ett val man gjorde i samband med gymnasievalet. Nu krävs det ett tydligare ställningstagande, säger Ann-Sofie Nordh som är antagningschef på utbildningsförvaltningen i Malmö.

Samtidigt visar den senaste långtidsprognosen för arbetsmarknaden från SCB att det i framtiden kommer att råda störst brist på personer som gått en yrkesinriktad utbildning på gymnasiet.