Antalet sommarjobb som finansieras av kommunerna har minskat med 20 000 i år. Orsaken är slopat statsbidrag. Valåret 2010 sköt regeringen till 100 miljoner kronor, något som gav 25 000 feriejobb. Men i år har inga nya statliga pengar tillkommit.

En genomgång av Stockholmskommunerna visar att S-märkta kommuner har ordnat fram fler jobb till unga. Dessa kommuner har i större utsträckning täckt upp för regeringens indragna stöd.