Antalet unga som varken arbetar eller studerar ökar kraftigt, visar en ny rapport från Temagruppen Unga i arbetslivet. Mellan åren 2007 och 2008, som statistiken berör, har antalet ökat från 85000 till 102 000 individer.

Många av den som varken arbetar eller studerar i åldersgruppen 20-25 finns inom olika stödstrukturer, inom kommun och stat. Men det finns inte lika mycket kunskap om den yngre kategorin 16-19-åringar, visar rapporten.