Foto: Anna-Stina Takala/Flickr
Foto: Anna-Stina Takala/Flickr

Slopa överskottsmålet, höj skatterna och låna mer pengar till stora investeringar i bostäder och infrastruktur. Det kräver fem LO-förbund.

Överskottsmålet har spelat ut sin roll och bör slopas. Regeringen borde i stället eftersträva en budget i balans. På tio år skulle det frigöra 280 miljarder kronor till investeringar i bostäder och infrastruktur. Det skriver de fem LO-förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko som tillsammans kallar sig 6f – fackförbund i samverkan, på DN-debatt.

Regeringen bör också skapa mer resurser genom att höja skatterna och låna mer pengar.

”Som jämförelse kan nämnas att Sveriges statsskuld enligt Eurostat förra året var drygt 38 procent av BNP. Tyskland, som på många sätt anses vara ett ekonomiskt framgångsland, hade en statskuld på 77 procent av BNP.”

Fackförbunden vill öka byggtakten till 20 000 lägenheter per år samt renoveringstakten med 40 000 lägenheter per år. Investeringar i transportnätet ska öka till en procent av BNP. Investeringarna kommer att skapa 170 000 nya jobb.

Enligt LO-förbunden skulle investeringarna betala sig flera gånger om.

”Att investera för framtiden kommer att betalas tillbaka flera gånger om. Internationella valutafonden IMF argumenterade så sent som i september för att det nu är rätt läge för infrastrukturinvesteringar.”