Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och Hillevi Engström. Bild: Baltic Development Forum, crsan - christianholmer.com, tobias.bjorkgren

Med stöd av arbetsmiljölagen kräver ett nätverk av skyddsombud att Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och Hillevi Engström genomgår minst fem dagars arbetsmiljöutbildning.

Det blev inga satsningar på fler arbetsmiljöinspektörer i höstbudgeten. Därför anmäler nu Facebookgruppen ”Support your local skyddsombud”, som består av drygt 2 000 skyddsombud, regeringen till Arbetsmiljöverket. Med stöd av sjätte paragrafen i arbetsmiljölagen, samt EU-rätten, kräver skyddsombuden att statsminister Fredrik Reinfeldt, finansminister Anders Borg och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström genomgår minst fem dagars arbetsmiljöutbildning.
– Färre besök på arbetsplatserna leder till sämre arbetsmiljö och att olycksrisken ökar. Att regeringen inte skjuter till pengar till fler arbetsmiljöinspektörer visar att de är okunniga. Därför behöver de mer utbildning, säger Jarl Barkenfeldt som arbetar som regionalt skyddsombud för IF Metall i avdelningen Mellersta Älvsborg. Han är även en av kontaktpersonerna bakom gruppens framställan.

Den internationella arbetsorganisationen ILO rekommenderar en arbetsmiljöinspektör per 10 000 anställda. Sedan regeringen år 2007 drog ner Arbetsmiljöverkets anslag med en tredjedel kommer Sverige i dag bara upp till 0,62 inspektörer per 10 000 anställda. Skyddsombuden ser ILO:s rekommendation som ett minimum för att kunna säkra arbetsmiljön på sina arbetsplatser.
– Det är riktigt riktigt dåligt att vi inte kommer upp i den rekommendationen, säger Jarl Barkenfeldt.

Arbetsmiljölagens sjätte kapitel ger skyddsombud möjlighet att kräva utredning eller åtgärd av arbetsgivare med ansvar för arbetsmiljön. Gruppen bakom anmälan menar att statsministern, finansministern och arbetsmarknadsministern är ytterst ansvariga för arbetsmiljöfrågor. Därför gäller paragrafen även dem. Gruppen hoppas på framgång.
– Det här är ett mycket allvarligt problem. Så anmälan är helt allvarligt menad. Men det är klart att det också är ett sätt att väcka opinion. Men vi hoppas verkligen att de blir tvungna att gå en utbildning och att de leder till förbättringar, säger Jarl Barkenfeldt.

Skyddsombuden kräver svar från regeringen senast den 14 november. Annars kommer de att vända sig till Arbetsmiljöverket för prövning om föreläggande eller förbud enligt arbetsmiljölagens sjunde kapitel. Då skulle Arbetsmiljöverket teoretiskt sett kunna besluta att ministrarna måste betala böter om de inte fullföljer utbildningen.