Bild: amitp

Moderaterna i Skellefteå vill locka den ökänt antifackliga detaljhandelskedjan Wal-Mart till kommunen. Gruppledaren Andreas Löwenhöök har skrivit till företagsledningen och krävt att fullmäktige formellt bjuder in företaget.

Den amerikanska detaljhandelskedjan Wal-Mart är, med sina 2,1 miljoner anställda, världens största företag och har en omsättning större än Sveriges BNP. Men de är inte bara stora, de bedriver också en omfattande antifacklig verksamhet.

Wal-Mart är det företag i världen som går i spetsen för så kallad ”union busting” – olika sätt att motverka facklig organisering. Det hävdas i Elektrikerförbundets rapport ”Union busting i Sverige”. Trots 9 600 stormarknader i 28 länder finns det inte ett enda varuhus med facklig verksamhet.

Företaget har en speciell avdelning på koncernnivå som endast arbetar med att förhindra facklig organisering. En 60-sidig manual innehåller handfasta råd till alla chefer om hur man stoppar facklig verksamhet. Det förekommer kameraövervakning av personalen och cheferna kan alltid ringa ”the union hotline”, en direktlinje till den centrala antifack-avdelningen, och rapportera misstänkt aktivitet.

Och om inte det skulle räcka så är Wal-Mart kända för att helt enkelt stänga ner enheter och hela varuhus där personalen ändå lyckats organisera sig.

Moderaten Andreas Löwenhöök i Skellefteå har länge velat få Wal-Mart att etablera sig i Sverige och i Skellefteå kommun. Under 2009 både skrev han till företagsledningen, motionerade i kommunfullmäktige och startade Facebookgruppen ”Bring Wal-Mart to Sweden”.

Varför då?
– För det första är det världens största detaljhandelskedja. Och vi jobbar ständigt med att få nya etableringar till Skellefteå. Vi vill särskilt locka hit en lågpriskedja vilket varit något skellefteåborna efterfrågat.

Hur ser du på deras förhållande till facket?
– Om de väljer att etablera sig här förutsätter jag att de håller sig inom de regler som finns uppsatta i Sverige. Nu vet jag ju att det inte är så på alla håll och att man har misskött det här ibland. Men etablerar man sig här så förutsätter jag att man håller sig till det som gäller.

Men Wal-Mart är ju inte bara lite slarviga, de är ju ökända för sitt mycket aktiva motstånd till facket.
– Jag eftersträvar inte de arbetsförhållanden man har i USA eller det förhållande man har till facket där. Vi har ju byggt upp en ordning i Sverige som vi Moderater står bakom och förutsätter att man håller sig efter det.

Wal-Mart har en särskild enhet på koncernnivå som enbart jobbar med att förhindra facklig organisering. Är det ett bra företag att bjuda hit?
– Återigen. Vi står för en modell i Sverige och jag förutsätter att man håller sig till den.

Wal-Mart verkar se på facket som en fientlig tredje part. Hur ser du på facket?
– Vi har en ordning med arbetsmarknadsparter i Sverige. Det är en modell har lång tradition och som vi värnar och slår vakt om.

Hur sannolikt är det att Wal-Mart skulle förändra sin attityd till facket i Sverige, när man inte gjort det någon annanstans i världen?
– Alla företag behöver ett bra renomé för att överleva i ett land. Jag förutsätter att de fackliga organisationerna granskar verksamheten och att de kunder som handlar där röstar med fötterna om de tycker det är dåligt. För Wal-Mart, liksom för alla, gäller det att agera utifrån den rådande marknaden. Det tror jag är en anledning för de att ändra på sig.

Kan du förstå att din inbjudan kan ses som en markering mot facklig organisering i Sverige?
– Alltså, jag gör inte den sammankopplingen. Jag har mer sett det som en etablering av en stor internationell kedja i Skellefteå, en lågpriskedja som varit efterfrågat av skellefteåborna, säger Andreas Löwenhöök, gruppledare för Moderaterna i Skellefteå.