Att så pass många friskolor inte följer lagen är anmärkningsvärt och väldigt allvarligt, tycker Skolverkets chefsjurist Jonas Nordström.

Hur ser Skolverket på resultatet?
– Om detta stämmer är det väldigt allvarligt. Det är en anmärkningsvärt hög siffra. Friskolorna är skyldiga enligt lag att skicka in slutbetyg när eleverna slutar. Det är en väldigt hög siffra. Det är inte alls bra.

Varför är det allvarligt?
– Det här är allvarligt. Det kan bli så att elever hamnar i en situation där de inte har tillgång till något betyg. Om det exemplar de själva får blir borttappat och friskolan går i konkurs – då finns det inget betyg att tillgå. Det kan drabba eleven när den ska söka sig vidare till högre utbildning eller söka jobb. Det är självklart att eleverna måste ha tillgång till sitt slutbetyg.

Har du någon förklaring till hur det har det blivit så här?
– Nej, det låter märkligt. Det är väldigt tydligt i skollagen att friskolorna har den här skyldigheten. Vi har dessutom gått ut och informerat om detta. Så antingen känner huvudmännen inte till det här, eller så känner man till det men man gör det inte av olika anledningar, att man inte har tid eller att man struntar i det.

– Det är svårt spekulera om varför det är så här. Men regleringen är väldigt tydlig och vi har varit väldigt tydliga i vår information om vad som gäller. Det är anmärkningsvärda siffror och det är allvarligt.

Vem har ansvaret?
– Skolhuvudmannen är skyldig att känna till vilka regler som gäller enligt skollagen. Den skyldigheten har man om man bedriver en friskola. Så man kan inte skylla på att man känner till vilka regler som gäller.

Vi har pratat med en elev som har tappat bort sitt betyg och där friskolan gått i konkurs. Hon vill plugga i USA men det går inte eftersom hon inte kan bevisa att hon gått ut gymnasiet i Sverige. Vad tycker du om det?
– Det är väldigt olyckligt om elever kommer i kläm. Det är just därför den här tydligare regleringen finns att friskolorna har den här skyldigheten. Det enda man kan uppmana en elev att göra är att försöka ta kontakt med konkursförvaltaren och höra om de har tillgång till handlingarna. Annars är det väldigt svårt och det är ju otroligt olyckligt. Det var som jag sa inledningsvis, det här kan få väldigt allvarliga konsekvenser.

Vad ska ni göra?
– Vi får överväga vad vi ska göra med den här informationen. Det här är nya siffror för mig och de är anmärkningsvärt höga. Vi får överväga om vi ska bli ännu tydligare i vår information. Sedan finns alltid möjligheten för Skolinspektionen att titta på detta och bevaka att skolorna följer det regelverk som finns.

Vad kan bli konsekvensen för skolorna?
– Det börjar med att Skolinspektionen kontrollerar om det är så här. Sedan kan de genom olika åtgärder kräva att skolan rättar sig efter det regelverk som finns. Men de är naturligtvis skyldiga att följa regelverket.