Försäkringskassan Bild: Flickr/ Matt Cornish
Försäkringskassan Bild: Flickr/ Matt Cornish

Kostnaderna för sjukskrivning ökar med 7,6 miljarder under mandatperioden. ”Staten måste ta ledartröjan för att bryta utvecklingen”, säger LO:s välfärdsutredare Kjell Rautio.

Försäkringskassan spår ökade kostnader för sjukskrivningar under de kommande åren. Nästa år väntas utgifterna öka från 78 miljarder kronor till 81 miljarder kronor, vilket är 600 miljoner kronor mer än i tidigare prognoser. Utgifterna väntas sedan öka ytterligare de kommande åren.

Vid mandatperiodens slut, år 2018, väntas utgifterna ligga på 87,2 miljarder kronor, vilket är 7,6 miljarder kronor mer än i den tidigare prognosen från juli 2014.

Anledningen är att sjukskrivningarna väntas bli både fler och längre. Framför allt ökar antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa.
– Det här är beräkningar på hur det kommer att gå om man inte gör något. Men vi tror att det går att vända trenden, säger Kjell Rautio, välfärdsutredare på LO.

Kjell Rautio efterlyser kraftfulla rehabiliteringsinsatser så att man kan bryta de långa sjukskrivningarna. Arbetsmiljön måste också prioriteras. Möjligheten för sjukskrivna att gå tillbaka till sin arbetsplats måste förbättras och kraven på arbetsgivare att anpassa arbetet måste skärpas.
– Arbetsgivarna har varit ganska ointresserade av det här. Här måste staten ta ledartröjan. Man kan inte lämna över det till parterna att lösa, när det bara är en part som är intresserad, säger han.

Kjell Rautio pekar ut ett allt mer slimmat arbetsliv med större stress och press i framför allt offentlig sektor som en bidragande orsak till att sjukskrivningarna ökar.
– Ökad stress i kombination med fler osäkra anställningar och minskad makt och inflytande över det egna arbetet är en mycket farlig utveckling. Många, framför allt kvinnor i offentlig sektor, upplever en psykisk ansträngning varje dag. Det genererar ohälsa, säger han.

De tidsgränser som den förra regeringen införde i sjukförsäkringen la ”sten på bördan”, enligt Kjell Rautio.
– I många fall är det direkt kontraproduktivt. Den ekonomiska stress som många känner när utförsäkringen närmar sig gör inte människor friska. Tvärtom. Där brister logiken i systemet fullständigt, säger han.