Julia Kronlid, SD Bild: Riksdagen

sjukförsäkringen I det valmanifest som Sverigedemokraterna presenterade i veckan har partiet utvecklat sina förslag om sjukförsäkringen med flera förslag i mer generös riktning.

I Sverigedemokraternas höst- och vårbudgetmotioner för 2018 var sjukförsäkringen ett i princip osynligt politikområde. Den största satsningen inom sjukförsäkring i höstbudgeten var ett bidrag till sjuklön för småföretagare. Samtidigt gjorde partiet mindre nedskärningar i sjuk- och aktivitetsersättning, samt neddragningar på drygt 200 miljoner kronor om året på Försäkringskassan.

Julia Kronlid är relativt ny på posten som talesperson för socialförsäkringen hos SD, och säger sig inte kunna kommentera tidigare budgetar i detalj. Förslagen som partiet nu lanserar i sitt valmanifest är ännu inte finansierade.

Till dem hör en förändring av 180-dagarsgränsen i sjukförsäkringen. Istället för att som i dag prövas mot jobb på hela arbetsmarknaden efter 180 dagars sjukpenning vill SD att man bara ska prövas mot jobb inom sitt befintliga yrke.

– Det är orimligt att man ska tvingas byta yrke vid dag 180. Det finns ett undantag i reglerna idag men det verkar i princip omöjligt att få det beviljat, säger Julia Kronlid.

Partiet vill ha vad de kallar en »mjukare övergång« från sjukpenningen, och bland annat göra det lättare att beviljas icke-permanent sjukersättning. Det ger större trygghet, även om ersättningsnivån då blir lägre än med sjukpenning, enligt SD.

Partiet föreslår också att det ska bli lättare för långtidssjukskrivna att pröva att återgå i arbete, genom att de får behålla en större del av sin sjukpenning eller sjukersättning.

Vad partiet däremot vill skärpa är kontrollen och straffen för att »lura till sig ekonomiska medel från välfärden«. Det ska exempelvis kunna resultera i utestängning från socialförsäkringssystemet. En satsning som i förlängningen kan bli en intäktskälla, enligt Julia Kronlid.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson fick igår frågan om han ser SD som ett hot när det gäller att locka LO-väljare med löften om stärkt sjukvård, och nu också sjukförsäkring.

– Jag har slutat ta SD på allvar när det gäller löften inför val, sa han till Dagens Arena och påminde om partiets svängning i frågan om vinst i välfärden.

– De borgerliga partierna la i november en motion i riksdagen om att återinföra den bortre parentesen, som utförsäkrade 87 000 personer i förra mandatperioden.  Jag tror visserligen att Sverigedemokraterna tvekade, men till slut så röstade de för så förslaget fick majoritet i Sveriges riksdag. De väljer alltid högerns utgångspunkter, så nej deras trovärdighet är absolut noll.

Läs också: Maktskifte kan sänka sjukpenning med 30 000 kronor