Oscar Sjöstedt och Jimmie Åkesson från SD.

Sverigedemokraterna kommer nästa vecka att ställa sig bakom M och KD:s budgetförslag, efter att deras egen budget faller. Partiet menar att M och KD har dragit tillbaka förslag som SD är motståndare till.

– När vår budget faller, vilket den troligen gör, kommer vi att rösta på M-KD:s reservation, meddelade Jimmie Åkesson under en presskonferens som han höll tillsammans med partiets ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt på torsdagen.

Under presskonferensen presenterade Åkesson och Sjöstedt sin syn på olika delar av M-budgeten, och framförde synpunkter om var det hade velat gå längre eller göra annorlunda. Till exempel, sa Sjöstedt, riktar sig SD:s skattesänkningar mer till låg- och medelinkomsttagare, medan Moderaterna och Kristdemokraterna siktar mer på att sänka skatten höginkomsttagare.

Enligt SD var deras hjärtefrågor äldreomsorgen och a-kassan, där M och KD tidigare signalerat om nedskärningar och försämringar (i a-kassan). Men de senaste beskeden från M och KD har, enligt SD, varit att inga konkreta förslag om att sänka tak eller försämra a-kassan ska läggas fram nu, och att äldreomsorgsbudgeten inte minskar. Då, menar SD, att M och KD:s budget stämmer så bra överens med SD:s politik att de kommer att rösta för budgeten.

Jimmie Åkesson antydde att M och KD anpassat sig efter SD:s önskemål.

– Det verkar som om de antingen har lyssnat på oss eller har förstått vad som krävs för att vi ska rösta på dem, sa Jimmie Åkesson.