valet 2018 Mer än var fjärde av Moderaternas väljare ser SD som sitt näst bästa parti. Det är fler än de M-väljare som ser KD eller C som sitt näst bästa partialternativ. 

Det är en sammanställning som Novus har gjort åt Ekot som visar på vilka band de olika partierna har till varandra, genom att ställa frågan till väljare om vilket parti tycker är bäst och sedan ställa följdfrågor.

26 procent av Moderaternas väljare tycker att Sverigedemokraterna är näst bästa parti och 27 procent av M-väljarna föredrar Liberalerna som andrahandsalternativ. Och hälften av SD:s väljare ser M som sitt näst bästa parti.

Enligt professorn i statsvetenskap, Henrik Ekengren Oscarsson vid Göteborgs universitet som leder det svenska valforskningsprogrammet. tyder det här på att SD och M.s väljare står nära varandra.

– Kommer det ske väljarströmmar som vi har sett att det har hänt under mandatperioden är en god gissning att det kommer att vara mellan de här två partierna, säger han till Ekot.

Novus har också undersökt hur trogna olika partiers väljare är, och den listan toppar Socialdemokraterna följt av Vänsterpartiet. 86 procent av S-väljarna har svarat att de är ganska eller mycket övertygade anhängare av sitt parti, för Vänsterpartiet var motsvarande siffra 84 procent.

Enligt Henrik Ekengren Oscarsson förklaras det trots allt sjunkande stödet för S genom demografi.

– I Socialdemokraternas fall handlar det mycket om att deras kärnväljare helt enkelt utgår ur valmanskåren. De går och dör helt enkelt, säger Henrik Ekengren Oscarsson.

Minst andel övertygade är Centerpartiets väljare, där 32 procent svarar att de är mycket eller ganska övertygade anhängare.