SD och KD röstade emot Europaparlamentets nya jämställdhetsstrategi. Lars Adaktusson (KD) valde dessutom att avfärda enskilda förslag om att EU ska bidra till att säkra rätten till abort.

Vägen till EU:s nya jämställdhetsstrategi har kantats av hårt arbete och kompromisser. Men på tisdagen röstade Europaparlamentet igenom en långtgående strategi som ger parlamentet en standard att utgå från i lagstiftningsarbetet och ett bättre utgångsläge för att sätta press på EU-kommissionen.

– Dessa frågor har fått stryka på foten de senaste åren, men det är viktigt att ha den här strategin för att se till att genusperspektivet genomsyrar exempelvis hälso- och arbetsmiljölagstiftningen, säger Europaparlamentarikern Anna Hedh (S).

Strategin gäller från 2016 till 2020 och innehåller bland annat skrivningar om alla kvinnors rätt till säker abort, kvotering i bolagsstyrelser och Istanbul-konventionen, Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet.

Strategin gick igenom med 341 parlamentariker som röstade för. 281 röstade emot strategin, däribland Sverigedemokraternas parlamentariker Kristina Winblad och Peter Lundgren samt Kristdemokraternas Lars Adaktusson.

Lars Adaktusson röstade även emot flera enskilda paragrafer. Exempelvis en som konstaterar att EU:s organ för internationellt utvecklingsarbete ska motverka all form av våld mot kvinnor, utrota barnarbete, säkerställa rätten till fri och laglig abort och eliminera könsrelaterat våld, barn- och tvångsgiftermål, tvångssterilisering och våldtäkt inom äktenskap.

– Lars Adaktusson är alltså värre än Sverigedemokraterna här. Deras parlamentariker la bara ner sina röster, vilket innebär att de håller med i sak men inte tycker att frågan ska ligga på EU:s bord, säger Anna Hedh.

Redan innan dagens omröstning la EPP-gruppen, där Moderaterna och Kristdemokraterna har sin hemvist, en alternativ text som helt exkluderade frågor om abort, otrygga anställningar, arbetsrätt och kvotering.

De två svenska parlamentarikerna Gunnar Hökmark (M) och Anna Maria Corazza Bildt (M) röstade dock för jämställdhetsutskottets ursprungliga strategi. En plötslig svängning menar Anna Hedh.

– De har alltid varit väldigt anti. Nu plötsligt röstade de till och med för säkra aborter och viktiga skrivningar om sexuell och reproduktiv hälsa. Det är bra att de gör det men det vore intressant att veta vad som ligger bakom detta. De kanske har fått order från högre ort, vad vet jag. säger Anna Hedh.

Gunnar Hökmark förnekar att Moderaterna svängt i frågan och att de alltid röstar för förslag som på bästa möjliga sätt säkrar jämställdheten mellan kvinnor och män.

– Vi vill ge stöd till den grundläggande inriktningen att på EU-nivå hävda jämställdhet. Vi för inte vår politik baserat på Anna Hedhs spekulationer. Många vill ha ensamrätt på jämställdhetsfrågorna och förknippar dem med socialdemokrati och vänsterpolitik. Om man demoniserar sina motståndare försvagar man den agenda som vi borde kunna vara överens om, säger han till Dagens Arena.

Texten uppdaterades med Hökmarks kommentar onsdag 10 juni klockan 13.30.
Dagens Arena har sökt Lars Adaktusson för kommentar.