Skärmdump Riksdagens livesändning budgetdebatt 3 dec 2014.
Skärmdump Riksdagens livesändning budgetdebatt 3 dec 2014.

SD är redo att fälla fler budgetar som inte går i deras invandringspolitiska spår.

Oscar Sjöstedt (SD) kritiserade i sitt anförande både regeringens och alliansens svaga budgetalternativ. Han kallade den rödgröna sidans skattechock lika illa som alliansens låga ambitionsnivå för äldreomsorgen.

Precis som under presskonferensen i går togs Miljöpartiets roll upp.

– Miljöpartiet har fått ett oproportionerligt stort inflytande över svensk politik. Detta partis syn på ekonomisk politik, att vi ska jobba mindre och inte mer, skulle effektivt urholka välfärdsstaten.

Oscar Sjöstedt gjorde klart att SD underkänner regeringens budget och i förlängningen hela regeringen. Han sa sig vilja sända en tydlig signal till en eventuell ny regeringsbildare.

– Låt mig vara extremt tydlig. Vi i Sverigedemokraterna står i total beredskap att rösta nej igen till ännu en budget om denna inriktning i invandringspolitiken fortsätter.