Kommunal är det fackförbund som skulle förlora mest på om facken följde Konjunkturinstitutets (KI) rekommendation om en mer återhållsam lönebildning. Enligt LO-ekonomen Mats Morin skulle återhållsamma lönekrav inte lösa arbetslöshetsproblemet. Han ser räntepolitiken som det stora problemet:
– Arbetslösheten skulle kunna minska om Riksbanken skulle stimulera fram mer efterfrågan, säger han.

Han ifrågasätter också att lägre centrala löneavtal skulle hålla nere löneutvecklingen:
– När vinster då stiger i företagen så höjs lönerna i de lokala förhandlingarna och pengarna tillfaller främst högre tjänstemän. Allt det här hände i slutet på 90-talet.

Då blir samtidigt fackförbund som Kommunal och Transport förlorare eftersom man har små möjligheter att ta ut lokala lönelyft.

Tidigare har fackförbundet Unionen kritiserat KI:s lönebildningsrapport. Unionen ansåg att KI går för långt i bedömningarna om vilken löneökningstakt som är optimal.