I morgon väntas regeringen lägga fram ett nytt lagförslag om enklare ledighetslagstiftning. Men en konsekvens av förslaget är att det i framtiden kommer att bli svårare att få ledigt för fackliga utbildningar.

– Syftet kan inte vara annat än att försvaga fackföreningarnas roll på arbetsmarknaden och flytta makt från anställda till arbetsgivare, skriver Anders Ferbe för IF Metall och Tobias Baudin för Kommunal i en debattartikel.

Förslaget innebär flera försämringar för arbetstagaren. Arbetsgivaren kommer att få rätt att skjuta upp en facklig utbildning med upp till sex månader och arbetstagaren ska ha varit anställd i minst sex månader för att få rätt att gå en fackkurs. Kommunal och IF Metall menar att lagförslaget innebär en maktförflyttning från arbetstagare till arbetsgivare.

– Tillsammans med försämringarna i a-kassan, uppluckringen av visstidsanställningarna i lagen om anställningsskydd, försämringarna i semesterlagen och nedprioriteringarna kring arbetsmiljöarbetet blir det tydligt att syftet är att försvaga facket, skriver Anders Ferbe och Tobias Baudin.