Bild: Johan Laurén/Kommunal

Offentliganställda blir sjuka av sina jobb, och får dåligt stöd när de kommer tillbaka från sjukskrivning, enligt Kommunal.

”När jag vaknade kunde jag inte tala. Ja, faktiskt inte ens öppna munnen. Jag låg fixerad i sängen och respiratorn pustade och stånkade. Försäkringskassan ringde en gång och frågade hur jag mådde. Om de kunde hjälpa till med något.”

Annelie Nordström, ordförande för Kommunal, inledde förbundets seminarium ”Kedjan som brast” under fredagsmorgonen, med en personlig erfarenhet. Sedan beskrev hon villkoren för de inom äldreomsorgen som sjukskrevs på 1980–talet.

I korta drag är det en bild av en arbetsgivare som tog ansvar. De som inte längre klarade av de tyngsta lyften och nattarbetet fick andra uppgifter. Så är det inte i dag, menar Kommunal.

I rapporten ”Kedjan som brast” redovisas resultaten av 320 djupintervjuer med medlemmar i Kommunal, som blivit sjuka och har utförsäkrats. Av de tillfrågade har bara 15 procent erbjudits anpassade arbetsuppgifter av sin arbetsgivare.

Bland visstidsanställda ser det ännu sämre ut, 5 procent har fått stöd från sin arbetsgivare. Det i en bransch där tillsvidareanställning långt ifrån alltid är en norm.

Arbetsmiljön på de arbetsplatser där de utförsäkrade tidigare arbetat har ofta varit dålig. Många uppger att de arbetat med tunga lyft och dåliga arbetsställningar. Att arbetet är jäktigt och psykiskt ansträngande.

Kommunal kräver nu att Arbetsmiljöverket ska få i uppdrag att genomföra särskilda kontroller av arbetsmiljön inom de branscher där sjukskrivningstalen är som högst.
– Vi är trötta på arbetsgivare som inte tar ansvar för att det produceras ohälsa, sa Annelie Nordström.

Men bland de utförsäkrade kommunalarna finns inte bara ett missnöje med arbetsgivaren. Även Försäkringskassan får sig en känga i rapporten. Över 60 procent av de tillfrågade uppger att de inte fått tillräckligt stöd. Ofta handlar det om ett dåligt bemötande och att Försäkringskassan brister i kommunikation med andra myndigheter.

Endast omkring 10 procent av de tillfrågade har återgått till arbete efter sin utförsäkring. Inte sällan har de gått ner till deltid eller anställts på visstid.