Gravid kvinna. Bild: Greyerbaby/Pixabay

Mer än 40 procent av anmälningarna om könsdiskriminering i arbetslivet som inkom till DO 2022 handlade om graviditet eller föräldraskap. Det visar en granskning som Dagens Arena gjort. ”Det är anmärkningsvärt att det fortfarande förekommer i den utsträckning det gör”, säger DO Lars Arrhenius.

Lagstiftningen som förbjuder diskriminering på grund av kön är den äldsta av de olika diskrimineringslagarna.

Trots det kom det förra året in 267 anmälningar om diskriminering på grund av kön i arbetslivet, inklusive graviditet, och 80 anmälningar om missgynnanden i samband med föräldraledighet. Totalt handlar det om 148 fall som rör föräldraskap. Det visar den granskning som Dagens Arena gjort. Kvinnor är överrepresenterade i bägge kategorierna, men även män missgynnas vid föräldraledighet.

– Jag tycker att det är anmärkningsvärt att det fortfarande förekommer i den utsträckning det gör. Vi har en tydlig lagstiftning och den har funnits länge, säger Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman (DO) sedan 2020.

Läs också: Sanna blev gravid – nedgraderades på arbetsplatsen

Bara i år har DO begärt ersättning i fyra fall; två som rör graviditet och två som rör föräldraledighet.

– Det faktum att det kommer in så många anmälningar tyder på bristande kunskap. Eller så handlar man mot bättre vetande. Det är viktigt att det finns institutioner som vår; att samhället reagerar. DO har inte tidigare drivit fall på samma sätt och då kanske det sker en normalisering av beteenden. Det är viktigt för en enskild som drabbas att få någon form av upprättelse, och att de som är skyldiga får veta att det får konsekvenser att diskriminera.

Fler ska få upprättelse

Sedan han tog över rollen som DO har myndigheten skiftat fokus från information till att driva betydligt fler fall med målet att den som diskriminerats ska få diskrimineringsersättning av motparten. Krav på ersättning kan leda till domstol, om den som krävs på ersättning inte betalar. Som ett resultat av den ambitionen ökade förra året DO sina så kallade tillsyner, alltså anmälningar som tas vidare till utredning, med 200 procent.

Fortsättningen på en tillsyn, om det bedöms finnas grund för att diskriminering förekommit, är oftast krav på diskrimineringsersättning från motparten. När det gäller föräldraledighet är det inte en av diskrimineringslagarna, och därför kan DO inte inleda tillsyn – däremot kan man gå till domstol.

Annika Höög, utredare på DO, säger att anmälningar om diskriminering på grund av graviditet är vanliga.

– Anmälningar som rör gravida kvinnor sticker ut som ofta förekommande när det gäller diskrimineringsgrunden kön och arbetslivet. Sedan kommer ju inte alla fall till oss, det är säkert många som går till sitt fackförbund, säger hon.

Ett typfall när det gäller hur gravida diskrimineras är i början av eller inför en anställning.

– Typsituationen är att det sker vid rekrytering eller genom att en provanställning avbryts. Sen kan det också handla om en vanlig uppsägning, säger Annika Höög.

Risk att drabbas vid provanställning

Många anmälningar om missgynnande vid föräldraledighet har likheter med diskrimineringsärenden vid graviditet, ibland finns båda grunderna i samma fall. Men till skillnad från vid graviditet kan missgynnanden vid föräldraledighet drabba både män och kvinnor.

– Det kan vara provanställningar som avbryts eller inte övergår till fast tjänst, omplaceringar efter föräldraledighet och missgynnande vid lönesättning.

Vi är kända utomlands för att vara ett jämställt land. Då reagerade jag mot att det fortfarande är på det här sättet för många kvinnor.

Det är både privata och offentliga, större och mindre arbetsgivare som diskriminerar. Dagens Arena har tagit del av flera anmälningar, som har lett till utredning. I många fall uppges att arbetsgivaren har tvärvänt vid ett besked om graviditet; från att det i princip var klart att skriva på anställningskontrakt, till att ett erbjudande plötsligt dras tillbaka med olika förklaringar.

Här följer ett par utdrag:

Den anmälande fick erbjudande om jobb och skriver i anmälan att hon ville vara ärlig om att hon nyss blivit gravid:

 ”Jag skrev att jag kommer att vara flexibel under mammaledigheten och att jag kan tänka mig att jobba deltid för att lösa situationen på bästa sätt. Den 16 oktober fick jag ett svar på mitt mail där de drar tillbaka erbjudandet om anställning på grund av min graviditet. De menar att tjänsten är ansträngande och att de måste ha någon som kan jobba 100% under år 2019. Däremot tackar de mig för att jag förvarnade dem om min graviditet och om min framtida föräldraledighet.” 

Läs också: Hon omplacerades – nu går fallet till AD

En annan anmälande skriver:

”När jag väl talar om för henne att jag är gravid och att jag fick veta det igår säger hon att de inte “orkar ta in en konsult och lära upp den på nytt redan efter sex månader när jag går på föräldraledighet”. Sedan säger hon “jag vill inte göra såhär, men jag orkar verkligen inte lära upp en ny igen när jag först ska lära upp dig. Tråkigt för dig ville jag verkligen anställa”. Jag kände mig oerhört kränkt och ville inte visa att jag blev ledsen och sedan skiljdes vi åt. Ca 20 min senare får jag ett samtal från henne där hon säger att “kan du inte bara skriva ett mejl om att du drar dig ur rekryteringsprocessen, det skulle kännas tryggt för oss och sedan kan vi ju även anställa dig när du är tillbaka från din mammaledighet.”

Att diskriminering av föräldralediga och gravida sker har inget att göra med bristande lagstiftning: den är tydlig och tillräckligt kraftfull, tycker Lars Arrhenius.

– Jag tycker att vi lyckas rätt ofta i domstol. Vi har duktiga processförare. En situation med ord mot ord kan vara svårt, men ofta hittar vi stödbevisning. Det kan vara ett sms eller något man berättar för en vän som stöder vad som har hänt, säger Lars Arrhenius.

Ersättningen ska ha en avskräckande effekt

Förutom ambitionen att driva fler fall, försöker DO få upp nivån på diskrimineringsersättning, eftersom beloppen som rör kränkningsersättning inom brottmål har höjts. Det här innebär att sedan årsskiftet har DO krävt belopp på mellan 100 000 och 200 000 kronor i mål som rör graviditet eller föräldraledighet, istället för 50 000 – 100 000 kronor, som var tidigare nivåer.

– Diskrimineringsersättning ska ligga högre än i brottmål. Det är en upprättelse, men ska också ha en avskräckande effekt, säger Lars Arrhenius.

I december 2021 skrev Lars Arrhenius en debattartikel i DN där han valde att särskilt lyfta diskriminering av gravida och missgynnanden vid föräldraledighet. På frågan om varför han valde att lyfta just den frågan säger han:

– Jag reagerade helt enkelt. Vi är kända utomlands för att vara ett jämställt land. Då reagerade jag mot att det fortfarande är på det här sättet för många kvinnor, att man riskerar att utsättas, och ville lyfta det.

Samtidigt vill han inte säga att de prioriterar frågor som rör graviditet och föräldraledighet framför andra diskrimineringsgrunder.

– Nej, vi arbetar med alla de olika diskrimineringsgrunderna, det är beroende av anmälningar som kommer in.

Vad är din rekommendation till kvinnor som är gravida och som är i en rekryteringsprocess eller provanställda?

– Man ska aldrig acceptera att man blir missgynnad på grund av det, man har de här rättigheterna. Det är absolut inget man ska behöva undanhålla.

 Vad är ditt råd till arbetsgivare när det gäller gravida och föräldrar som vill vara föräldralediga?

– Att följa lagstiftningen.