Folkhälsan har generellt blivit bättre i Sverige. Men kvinnor, unga och lågutbildade har sämre hälsoutveckling än övriga grupper.

Färre röker dagligen och färre riskkonsumerar alkohol. Insjuknandet och dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar fortsätter att minska och medellivslängden ökar. Det visar en färsk rapport från Socialstyrelsen.

– Variationerna är dock stora inom landet. Vi ser att klyftorna ökar mellan olika socioekonomiska grupper. Lång utbildning innebär ofta bättre hälsa. För kvinnor utan gymnasieutbildning är hälsoutvecklingen generellt sett sämre, säger Socialstyrelsens projektledare Marianne Aggestam i ett pressmeddelande.

Rapporten visar att andelen unga med nedsatt psykiskt välbefinnande fortfarande är på en hög nivå, och att kvinnor drabbas oftare än män. Fetma ökar i de flesta landsting och långtidsarbetslösheten har ökat i nästan alla kommuner.