Robert Boije

Forskningskommissionen föreslår i dag att det ska bli billigare för arbetsgivare att erbjuda fasta anställningar. ”Det ger ett krångligare skattesystem”, menar SACO:s samhällspolitiska chef Robert Boije.

I dag släpper Forskningskommissionen en rapport på uppdrag av Socialdemokraterna med förslag på hur Sverige ska nå EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

SACO:s samhällspolitiska chef Robert Boije tycker att förslagen är väldigt generella och inte innehåller många nyheter.

­– Vi håller med om vissa punkter i debattartikeln, som exempelvis att åtgärderna ska vara riktade mot de grupper där problemen finns, säger han till Dagens Arena.

I rapporten föreslår utredarna att det ska bli billigare för arbetsgivare att anställa sin personal fast. Men Robert Boije är negativ till förslaget och menar att det ger ett krångligare skattesystem.

– Vi hade en skattereform i början av 90-talet som gick ut på att vi skulle ha ett likformigt och begripligt skattesystem. Sedan dess har man gjort många avsteg från dessa principer. Vi förordar ett mer likformligt och begripligt skattesystem. Utredarna säger själva att man helst ska ha selektiva åtgärder som träffar utsatta grupper och det här är en mer generell åtgärd. Här säger de emot sig själva.

Däremot är Robert Boije positiv till att författarna föreslår en höjning av taket i arbetslöshetsförsäkringen.

– Taket har legat stilla väldigt länge, vilket minskar försäkringsskyddet. Någonstans går givetvis gränsen för hur mycket man kan urholka detta om försäkringen fortfarande ska kunna betraktas som just en försäkring.

Rapportförfattarna föreslår också en förändring av arbetsvillkoret: ”så att färre arbetslösa ska behöva vara beroende av kommunalt försörjningsstöd.” Robert Boije säger att han är emot en uppluckring av arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen, alltså hur länge man ska ha arbetat för att kunna få a-kassa.

– Vi ser arbetslöshetsförsäkringen som en omställningsförsäkring. Försäkringen ska inte användas som ett generellt försörjningsstöd. A-kassan är till för att man ska ha försörjning när man går från ett jobb till ett annat. Visst kan man se över arbetsvillkoret men man ska inte luckra upp det för mycket.