Marie Linder, Susanne Nyström Linda Nordlund

Den nya regeringen I förmiddags läste Stefan Löfven upp sin regeringsförklaring i riksdagen och presenterade sina nya ministrar.  Dagens Arena har frågat flera opinionsbildare om deras syn på regeringsförklaringen och vilken betydelse ministrarna har för viktiga politiska frågor.

Flera av de sex nya statsråden är politiska doldisar, medan Anders Ygeman gör comeback som statsråd. Kända ministrar som till exempel Isabella Lövin (MP) och Anna Ekström (S) blir kvar i regeringen och få tyngre poster.

Vilket intryck gav Löfvens regeringsförklaring? 

 

 Susanne Nyström, ledarskribent Eskilstuna-Kuriren och Katrineholms-kuriren

 – Det man kan säga om regeringsförklaringen är att Löfven lyfter miljöfrågorna väldigt mycket, men han inledde också med att betona att man håller främlingsfientliga partier utanför makten. Isabella Lövin sa senare att man ska göra grön skatteväxling, så det kan vara en anledning till att Löfven pratade mycket om miljö. Han nämnde också en ny skattereform.

 Martin Klepke, politisk redaktör Arbetet

– Det var ett motsägelsefullt program, men det visste vi egentligen redan innan. Det var definitivt en större tyngd på miljö än vad som ryms i 73-punktsprogrammet, och jag tror att det är en eftergift till Miljöpartiet.

– Jag lade märke till att Löfven faktiskt lade in en brasklapp om arbetsrätten till fackliga organisationer om att parternas maktbalans inte ska rubbas. Det är en markering jag inte tror att C och L kommer att köpa.

Linda Nordlund, ledarskribent Expressen.

 – Det var det ett stort stycke om miljö, det tycker jag var positivt, men det betyder kanske också att det är ett av få områden där de här fyra partierna har lätt att komma överens.

– Det är mycket allt åt alla i det här programmet, men väldigt lite om hur det ska klaras av ekonomiskt. Han målar Sveriges ekonomi i ljusa termer, medan många bedömare ser att vi närmar oss en lågkonjunktur.

Marie Linder, ordförande Hyresgästföreningen

– Det mesta var känt sedan tidigare. Vi ser inte att fri hyressättning i nyproduktion är lösningen på de stora bostadspolitiska frågorna. Det som är positivt är beskedet om en skattereform, för man behöver göra en förändring i balansen mellan hyrt och ägt boende.

 

Hur reagerade ni på ministerutnämningarna?

 

Susanne Nyström

 – Det var nog få som trodde på Hans Dahlgren. Han är väldigt meriterad men oväntat att han blir minister.

– Det är bra att Anna Ekström tar ett steg uppåt och blir chef på utbildningsdepartementet, liksom Isabella Lövin som blir miljöminister. Hon kommer att synliggöra klimatfrågorna mer än Karolina Skog. Sedan tycker jag att Amanda Lind är spännande som kulturminister, jag har förstått att hon var populär som kommunalråd i Härnösand.

Martin Klepke

– Miljöpartiet borde vara väldigt nöjda både med regeringsförklaringen och ministerposterna, jag tycker att de fick mycket i regeringen. Även om Löfven nu framstår som en segrare som tar stort ansvar så var det här en uppgörelse med ett nationalkonservativt alternativ. Han har tvingats till eftergifter med kniven mot strupen med alla både C, MP och L.

 Linda Nordlund

– Man höjer lite på ögonbrynen inte bara åt att Ygeman är tillbaka som minister, utan att han blir digitaliseringsminister efter skandalen med Transportstyrelsen. Bland S-ministrarna är Hans Dahlgren oerhört kunnig, och kan behövas en kunnig EU-minister i statsministerberedningen.

– Det är lite förvånande att vi får en högskoleminister, Matilda Ernkrans, som inte har en examen. Att hon och Jennie Nilsson – två anonyma personer från »avbytarbänken« som får antas vara lojala personer – utses till ministrar är lite förvånande.

 

Hur påverkar det de politiskt känsliga frågorna om arbetsrätten och friare hyresssättning att Ylva Johansson (S) forsätter som arbetsmarknadsminister och Per Bolund (MP) blir bostadsminister?

 

Susanne Nyström

– Jag tycker inte att man kan dra några slutsatser av det. Ylva Johansson sitter ju kvar och Per Bolund tar över efter en annan miljöpartist, Peter Eriksson.

Martin Klepke

– Bostadsministern kommer närmare maktens centrum på finansdepartementet, men jag tror att Per Bolund kommer att ätas upp av Magdalena Andersson i bostadsfrågan. Tyvärr har Socialdemokraterna haft en luddig inställning till bostadspolitik och gick alldeles för långt i att gå de borgerliga partierna till mötes genom att sänka byggnormerna när de ännu förde blocköverskridande samtal.

– Jag hade hellre sett en fristående stark bostadsminister på ett starkt departement för infrastruktur. Nu riskerar frågorna att bli nedprioriterade.

 Linda Nordlund

– Det är jättebra att bostadsfrågorna flyttar till finansdepartementet, för det är väldigt mycket i frågan som handlar om ekonomi och skatter. Ylva Johansson är en doer, men arbetsrätten har man ju skickat till arbetsmarknadens parter i första hand. Hyressättningen är mer känsligt. Jag tycker att Bolund verkar rätt kompetent, och lite mer högermiljöpartist så jag tror att han har lättare att förhandla med C och L.

Marie Linder

– De kontakter jag har haft med Per Bolund har varit positiva. Jag hoppas att han ser bostadsfrågan som en välfärdsfråga.