Regeringens senaste förslag till förbättringar av sjukförsäkringen är fullt av luddiga skrivningar. En närmare granskning ger litet stöd för de ”förbättringar” som socialförsäkringsministern har talat sig varm för.

”Nu tar vi nästa steg för att förbättra sjukförsäkringen” skrev socialförsäkringsminister Ulf Kristersson i en debattartikel i samband med att höstens budgetproposition lades fram. Men förslaget är fullt av oklarheter. För den som inte sitter på en omfattande expertkunskap är förslaget i princip omöjligt att förstå sig på.

Dagens Arena skrev i samband med att budgetpropositionen lades fram att regeringen går emot riksdagen i sjukförsäkringsfrågan. Då handlade det om att regeringen valt att ignorera riksdagens beslut om att mildra reglerna för bedömning av människors arbetsförmåga.

I regeringens ”förbättringar” av sjukförsäkringen ingick även förslag om högre ersättning till de så kallade nollklassade. ”Människor har fallit mellan stolarna och ibland hamnat i situationer som upplevts som orimliga” skrev Ulf Kristersson i den ovannämnda debattartikeln.

Många förblir utan ersättning
En närmare granskning av budgetpropositionen visar ett förslag fullt av oklarheter.
Många av dem som i dag går utan ersättning och som alltså är nollklassade omfattas inte av de nya reglerna.

– De som omfattas av regeringens ändringar är de som tidigare omfattades av den tidsbegränsade sjukförsäkringen, de förtidspensionerade. Men i och med att den ersättningsformen är på väg att fasas ut kommer det inte att tillkomma nya personer i den gruppen, säger Dan Ljungberg på Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

– Samtidigt tillkommer det nya grupper av personer som har varit arbetslösa eller sjuka så lång tid att de inte har någon sjukpenningsgrundande inkomst. Dessa kommer fortfarande inte att få någon ersättning. Eftersom den här gruppen växer kommer det att bli allt fler som står utan ersättning, fortsätter Dan Ljungberg.

Redan den promemoria som ligger till grund för de senaste förslagen fick ingående kritik av flera olika remissinstanser. Regeringen har ändå valt att gått vidare med förslag om att införa ett nytt sjukdomsbegrepp och ett boendetillägg som ska öka ersättningen till de nollklassade. Trots att det vid det här laget finns en bred kunskap om att nya undantag i sjukförsäkringen innebär större svårigheter när de ska tillämpas i verkligheten.

– Vi är tveksamma till att införa ännu ett sjukdomsbegrepp. Det ökar ytterligare pressen på försäkringskassepersonalen att göra korrekta bedömningar. Det är viktigt att lagstiftarens intentioner klargörs och det måste vara helt klart hur det ska tolkas, säger Ann-Britt Brune, utredare på fackförbundet ST.

– Ger man handläggare ökade möjligheter till individuella bedömningar, riskerar man att få fler subjektiva bedömningar.

Regeringen vill inte medge fel
Boendetillägget var regeringens förslag för att öka de nollklassades ersättning. Även det förslaget har fått hård kritik. Försäkringskassan menar att det kommer att bli mycket svårt för den enskilde att räkna ut hur mycket ersättning man kommer att få.
– Man kan undra varför regeringen väljer att använda sig av ytterligare ett begrepp när det redan finns flera former av bostadsstöd. Det finns bostadsbidrag, bostadstillägg, och det finns även bostadsstöd för äldre. Varför inte använda någon av dem? säger Dan Ljungberg på ISF.

Han tillägger:
– Man kan diskutera om det verkligen handlar om ett stöd till bostaden, för det har inte så mycket med bostäder att göra.

Vi börjar närma oss pudelns kärna. Regeringen vill inte medge att man har gjort fel. Ett boendetillägg uppfinns för att rädda den ekonomiska situationen för ett fåtal. Undantag staplas på undantag. Samtidigt minskar transparensen i sjukförsäkringen.

Sammantaget tyder mycket på att rättsosäkerheten fortsätter att öka för dem som befinner sig i eller utförsäkras från sjukförsäkringen. LO-utredaren Kjell Rautio brukar säga att det behövs en haverikommission. De som har råkat illa ut i regeringens sjukförsäkring borde få kompensation.

Regeringen lappar och lagar. Medan regeringen Ulf Kristersson vägrar att erkänna sjukförsäkringens brister kommer människor fortsätta att falla mellan stolarna. Vi kommer att få höra historier om människor som dubbelutförsäkras och trippelutförsäkras.

Utförsäkringscirkusen fortsätter. Antalet akter tycks oändligt.

Läs även reportaget “Resa i klass noll“: För utförsäkrade och nollklassade Christine Holmberg har regeringens sjukförsäkringsexperiment varit en tragedi i många akter.