Al-Salaam Preparatory School som FN-organisationen UNRWA gjort om till flyktingläger.
Al-Salaam Preparatory School som FN-organisationen UNRWA gjort om till läger för internflyktingar. Här anländer människor som flytt från Rafah-regionen, 1 januari 2024. Foto: Fadi Tibet/UNRWA.

Gaza 1,4 miljoner människor har sökt skydd i överfulla läger runtom i Gaza. Mer än 85 procent av befolkningen har flytt sina hem sedan kriget bröt ut efter Hamas attack den 7 oktober.

– Ett eldupphör är avgörande för att få in förnödenheter och förhindra svält, säger Juliette Touma, vid FN-organet för stöd till palestinier, UNRWA.

Lägren i Gaza som ska ge skydd och säkerhet åt flyende människor är fyllda till bristningsgränsen, men räcker ändå inte till. I genomsnitt befinner sig 12 000 personer i vart och ett av UNRWA:s 155 läger, mer än fyra gånger över deras kapacitet. 

– Behovet av skydd är enormt, hungern växer och fler och fler människor sover på gatan, säger Samah Hadid på NRC, Norwegian Refugee Council, som befinner sig i Amman i Jordanien. 

Organisationen jobbar i Rafah-området i södra Gaza. Just nu delar de ut filtar inför vintern. Flera hundra tusen människor äter så lite som ett mål om dagen eller mindre, berättar Samah Hadid. FN har rapporterat liknande siffror. 

I november bombades UNRWA:s läger i Maghazi och en stor sökinsats följde. Foto: Ashraf Amra/UNRWA

Nödhjälp och kommersiella varor

– Hungersituationen beror både på att den humanitära insatsen inte kan leverera förnödenheter och bristen på kommersiella varor som kan säljas på marknader, säger Juliette Touma, kommunikationschef vid UNRWA.

Antalet lastbilar som släps in i Gaza är ungefär 17 procent av antalet som levererat varor varje dag innan kriget bröt ut. Det största hindret är att hjälpsändningarna stoppas av den omfattande israelisk byråkrati som införts vid gränsen – inte att de stoppas helt, enligt Juliette Touma.

– De söker igenom varje enskild lastbil.

Det behövs förutsägbarhet i vad som sker vid gränsen så att hjälpinsatsen kan planeras. Hjälpsändningarna behöver kunna köra in direkt. 

Inställda leveranser

Världshälsoorganisationen WHO har fått ställa in sex planerade humanitära insatser sedan 26 december, för att de inte fått tillstånd att komma in i Gaza. FN har inte nått fram till norra Gaza för humanitära insatser på två veckor. Enligt Juliette Touma bor 300 000 personer fortfarande i norra Gaza, sedan kriget började har endast tio hjälpkonvojer nått dit.

NRC och UNRWA är helt eniga om vägen framåt. Endast ett eldupphör kan göra det möjligt att få in mer förnödenheter och distribuera dem.

– Det pågående bombardemanget är katastrofalt. Folk orkar inte, hjälparbetare kan inte leverera. Vi behöver ett långsiktigt eldupphör, säger Samah Hadid på NRC.

Inte säkert någonstans

– Det görs försök från FN och medlemsstaterna att påverka Israel, säger Juliette Touma.

– Den israeliska regeringen är emot och västländers regeringar som stödjer Israel är också emot. Vi ser också militärt stöd till Israel trots mängden civila offer. Vi vädjar om att förhindra civila dödsoffer, säger Samah Hadid. 

Hjälpsändningarna går framförallt via Rafah vid södra gränsen mot Egypten. Men gränsövergången vid Kerem Shalom mot Israel där varor vanligtvis transporteras in på Gazaremsan borde också kunna användas mer, menar Juliette Touma.

Sedan oktober har minst 319 personer som sökt skydd i UNRWA:s läger dödats och 1135 personer har skadats. 

– Det är inte säkert någonstans i Gaza, inte ens dit människor tagit sig för att söka skydd, säger Juliette Touma. 

Lämna Gaza?

Gazakriget är inte som andra krig. Gränserna kontrolleras av Israel och palestinier på Gazaremsan kan inte fly. Men vill de lämna för att ta sig i säkerhet?

– De vill ha säkerhet. I Gaza lever majoriteten med en historia av att deras familjer tvingats på flykt. Det är ett trauma många bär med sig. De har flytt sina hem och förlorat allt. De är fast och har ingenstans att ta vägen och inget skydd, säger Juliette Touma. 

– Jag har hört att människor försöker lämna, men inte i någon större utsträckning. Vi är oroade för att israeliska myndigheter ska tvinga palestinier till förflyttning permanent. Det måste förhindras och fördömas, säger Samah Hadid.

Vad vill människor som ni träffar i Gaza förmedla till världen utanför?

– De undrar hur det är möjligt att bilder från kriget som visas på tv runtom i världen inte gör att någon agerar för att civila, kvinnor och barn behöver säkerhet. Vår personal på plats, samhällen och familjer vädjar om ett eldupphör och att hjälpinsatserna ska skalas upp, säger Samah Hadid.