Magdalena Andersson. Bild: Anders Löwdin

Socialdemokraterna vill satsa 15 miljoner kronor på att anställa kompetensförmedlare på universitet och högskolor. Syftet är att studenter ska få jobberfarenheter från yrken de utbildar sig till. Men skrivelsen att studenterna bör få lägre ingångslöner får kritik från facken.
– Vi tror inte det är klokt att man har några särskilda avtal, säger chef för LO:s arbetslivsenhet, till Dagens Arena.

Nyheten om studentjobben kommer från Socialdemokraternas höstbudget som presenteras om några veckor. Förebilden till förslaget finns i Danmark, där så kallade studentmedarbetare är vanliga. Vid sidan av studierna arbetar studenterna deltid med arbetsuppgifter som är kopplat till deras utbildning.
– Det finns många små och medelstora företag som skulle behöva en närmare anknytning till universitetsvärlden, samtidigt som det finns många studenter som skulle behöva en yrkeserfarenhet med anknytning till deras studier. Vi vill att de ska kunna möta varandra och det vill vi investera resurser i, säger Magdalena Andersson, Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson, till SVT.se.

Under ett år ska de 30 största universiteten och högskolorna få pengar att anställa varsin ”kompetensförmedlare”. Den sammanlagda kostnaden beräknas till 15 miljoner kronor per år.

Hos de fackliga centralorganisationerna LO och TCO skiljer sig reaktionerna på förslaget.
– Jag har svårt att se poängen med förslaget, samtidigt har jag inte läst det i sin helhet. Men det är väldigt lite pengar det är fråga om. Jag vet inte vad en kompetensförmedlare skulle kunna bidra med som inte redan finns, säger German Bender, utbildningspolitisk utredare på TCO.

Lars Thörn, chef för LO:s arbetslivsenhet, är mer positivt inställd till satsningen på kompetensförmedlare.
– Det är bra om studenter får en närmare kontakt med arbetslivet på det område som de är utbildade på. Det skapar kontakter och ökat kunnande, och förhoppningsvis kan man på så sätt få in en fot på ett jobb som man kan gå till direkt efter studierna, säger han.

Socialdemokraterna anser att anställningsvillkoren är en fråga för arbetsmarknadens parter. Men i förslaget står det att lönerna bör kunna vara lägre än normala ingångslöner eftersom studenterna samtidigt genomgår sina utbildningar. Det är både LO och TCO skeptiska till.
– Jag har svårt att se varför ingångslönen skulle vara lägre. Det ingår till exempel ingen utbildning i anställningarna, säger German Bender, TCO.

Lars Thörn på LO poängterar att det är upp till de olika fackförbunden att träffa centrala avtal med arbetsgivarna.
– Men min uppfattning är att det inte finns någon anledning utifrån vårt perspektiv att förändra lönerelationerna. Vi tror inte det är klokt att man har några särskilda avtal, men det är upp till parterna som sluter dem, säger han.